Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

EGU-bonus

Som privat arbejdsgiver får I EGU-bonus, når I ansætter en elev i virksomhedspraktik i forbindelse med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). I får også midlertidigt et EGU-løntilskud for aftaler indgået i en del af 2020.

Nyt midlertidigt EGU-løntilskud

I får automatisk et nyt midlertidigt løntilskud fra 1. maj til 31. december 2020 for de elever, som I har indgået nye EGU-praktikaftaler med i samme periode. EGU-løntilskud bliver udbetalt til jeres NemKonto, når en praktikperiode er gennemført eller afbrudt. AUB forventer at første udbetaling bliver i april 2021 med tilbagevirkende kraft.

Hvor meget kan I få?

Satsen for EGU-løntilskud er 333 kr. pr. dag. I får kun løntilskud for de dage i perioden, hvor I også får EGU-bonus. Løntilskuddet bliver ikke medregnet i det maksimale EGU-bonusbeløb på 40.000 kr. pr. erhvervsgrunduddannelse (EGU). Hvis FGU-institutionen indberetter ændringer til en EGU-praktikaftale, beregner AUB automatisk EGU-løntilskuddet igen ud fra de nye oplysninger.

EGU-bonus

I kan få op til 40.000 kr. i bonus pr. elev med erhvervsgrunduddannelse. I skal ikke ansøge om EGU-bonus. Udbetalingen sker automatisk efter hver afsluttet praktikaftaleperiode.

Læs mere om EGU-bonus

Erhvervsgrunduddannelsen før og efter 1. august 2019

Fra og med 1. august 2019 er erhvervsgrunduddannelsen et uddannelsesspor under den forberedende grunduddannelse (FGU). Det betyder, at der er forskellige regler for uddannelsen før og efter 1. august 2019. 

Elever, der har påbegyndt en erhvervsgrunduddannelse før den 1. august 2019, afslutter uddannelsen efter de hidtil gældende regler.