Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

I kan få VEU-godtgørelse som kompensation, når jeres medarbejder deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og får løn under uddannelsen. I kan også få tilskud til befordring til at dække medarbejderens udgifter til transport.

I søger om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring samtidigt med, at I tilmelder jeres medarbejder et kursus på voksenuddannelse.dk.

Betingelser

For at I kan få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, skal I og jeres medarbejder opfylde en række betingelser. Fx skal:

 • jeres medarbejder deltage i kurset. I får kun VEU-godtgørelse for de timer, skolen registrerer, at medarbejderen deltager. I kan dog højst få VEU-godtgørelse for 37 timer pr. uge.

 • jeres medarbejder deltage i undervisningen i sin arbejdstid og få løn, for at I kan få VEU-godtgørelse.

 • jeres medarbejder arbejde i Danmark i en virksomhed med CVR-nummer.

 • jeres medarbejder have været i arbejde i mindst 14 dage umiddelbart før og efter kurset. Fx 14 dage før kurset, 14 dage efter kurset eller 7 dage før og 7 dage efter.

 • jeres medarbejder ikke have en uddannelse, der er højere end en erhvervsuddannelse, medmindre jeres medarbejder ikke har brugt den i de sidste fem år.

 • jeres medarbejder ikke få offentlige forsørgelsesydelser. 

 • jeres medarbejder, som hovedregel, ikke være omfattet af en uddannelsesaftale på tidspunktet for kurset.

 • I ikke få offentlige tilskud til jeres medarbejders løn, undtagen tilskud til fleksjob.

For at få tilskud til befordring skal:

 • jeres medarbejder deltage i kurset og have udgifter til transport til og fra kurset.

 • kurset ikke foregå som fjernundervisning eller i jeres virksomhed.

Vær opmærksom på, at I her læser om udvalgte betingelser. I kan læse alle betingelserne i VEU-lovgivningen, som I finder under punktet 'Lovgivning mv.'

Læs mere om betingelser

I tvivl om uddannelsens niveau

Hvis I er i tvivl om niveauet af medarbejderens uddannelse, kan I læse mere nedenfor. I kan også finde uddannelsen på Uddannelsesguiden.

Uddannelser med VEU-godtgørelse

I har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud for en række kurser og uddannelser, fx Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). På Uddannelsesguiden kan man læse mere om, hvilke uddannelser der er omfattet af VEU-ordningen. Se uddannelser, der giver mulighed for VEU-godtgørelse Tilmeld jeres medarbejder et kursus, og søg om VEU-godtgørelse

Beregning

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen. 

Satser20242023
VEU-godtgørelse 127,03 kr. pr time (4.700 kr. pr. uge)123,11 kr. pr. time (4.555 kr. pr. uge).
Tilskud til befordring1,12 kr. pr. kilometer1,10 kr. pr. kilometer

Betaler I løn under kurset, får I udbetalt tilskud til befordring. Vær opmærksom på, at I er forpligtet til enten af udbetale mindst det samme beløb til jeres medarbejder eller betale alle udgifter til medarbejderens transport.  

Sådan beregnes VEU-godtgørelsen

AUB beregner VEU-godtgørelse ud fra oplysninger om:  

 • tilmeldingen til kurset 

 • medarbejderens deltagelse 

 • medarbejderens løn 

Læs mere

Sådan beregnes tilskud til befordring 

I kan søge om tilskud til befordring, hvis jeres medarbejder har udgifter til transport i forbindelse med kurset. AUB beregner tilskud til befordring ud fra oplysninger om kurset og medarbejderens folkeregisteradresse.

Foregår kurset flere steder samme dag, beregnes tilskuddet ud fra den kursusadresse, der ligger længst væk fra medarbejderens folkeregisteradresse. 

Man kan ikke få tilskud til befordring for hele dage med fjernundervisning eller undervisning, der foregår i virksomheden. 

Hvis flere medarbejdere kører sammen til kursus, skal I kun søge om tilskud til befordring for den ene medarbejder.

Læs mere

Udbetaling

Hvis I har søgt om VEU-godtgørelse, får I automatisk pengene udbetalt, efter jeres medarbejder har afsluttet kurset. 

AUB behandler først jeres ansøgning om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring, når kurset er slut.  

I får et brev i Digital Post, hvor I kan se, hvor meget I skal have udbetalt, og derefter får I pengene på virksomhedens NemKonto. Tilskud til befordring udbetales til den, der får VEU-godtgørelsen. 

Hvornår kommer pengene? 

Hvis I opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring, får I pengene inden for 14 dage efter uddannelsens sidste dag.  

Hvis jeres medarbejder er på et længerevarende kursus, kan I få en delvis udbetaling. Det er en forudsætning, at betingelserne for at få VEU-godtgørelse er opfyldt. Fx skal skolen have indberettet oplysninger om, at medarbejderen har deltaget i kurset.  

I kan søge om en delvis udbetaling ved at skrive til AUB: 

Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Se udbetalinger 

Få overblik over udbetalinger af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i selvbetjeningen 'Se udbetalinger fra AUB':

Læs mere om udbetaling

Ansøgning

Når I melder jeres medarbejder til et kursus eller uddannelse på VoksenUddannelse.dk, kan I samtidig søge om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.  

Husk, at informere jeres medarbejder om jeres ansøgning og om de oplysninger, I har givet.  

Hvis I oplever problemer med at ansøge, skal I kontakte VoksenUddannelse.dk.  

Tilmeld jeres medarbejder et kursus, og søg om VEU-godtgørelse

Det er vigtigt, at I udfylder ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud rigtigt. Fx at I oplyser det rigtige CPR-nr. for medarbejderen og det rigtige CVR-nr. på virksomheden. Laver I ansøgningen på vegne af en anden virksomhed, bør I være ekstra opmærksom.  

Læs mere 

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Undervisningsministeriet har fastsat lov og regler om VEU-godtgørelse, som du kan finde her.

Læs mere om VEU-godtgørelse på Undervisningsministeriets hjemmeside

Hvis I er utilfredse eller vil klage

Er I ikke tilfredse med den behandling, I har fået, er I velkomne til at kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 07.05.2024