Søg bidragsfritagelse for elever

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver søge om bidragsfritagelse for en elev.

Dette skal du bruge:

  • CPR-nr. og praktikperiode for eleven

  • Uddannelsens navn

  • Aftale om løntilskud og oplysninger om løn, hvis I får tilskud til elevens løn.

Bemærk: Hvis I ansætter en elev i en lønnet praktikuddannelse, skal I ikke betale AUB-bidrag for eleven. Er eleven eller lærlingen i gang med en erhvervsuddannelse, skal I ikke søge bidragsfritagelse. AUB får oplysninger om uddannelsesforholdet direkte fra erhvervsskolen.