Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli 2020 og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for elever og lærlinge med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.

Sats for forhøjet lønrefusion

Beløbet for, hvor meget ekstra I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvornår skoleopholdet ligger, og hvor meget I betaler eleven eller lærlingen i ugeløn.

I kan se de maksimale satser for lønrefusion 2024-2022 under afsnittet "Læs mere" på virk.dk/AUB-satser. Satserne for forhøjet lønrefusion reguleres hvert år. I tabellen ses satserne for de seneste tre år. For skoleophold får I altså den normale lønrefusionssats plus en procentsats for det pågældende år. Procentsatsen for forhøjet lønrefusion har været den samme de seneste to år.

202420232022
2,75 procent2,75 procent2,75 procent

Hvis I betaler en løn, der er lavere end den normale lønrefusionssats, kan I dog højest få procentsatsen oveni ugelønnen.

I får to udbetalinger og breve

Lønrefusion for skoleophold bliver udbetalt af to portioner pr. skoleophold. Et beløb, der dækker den normale lønrefusion og et beløb, der dækker forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

I skal derfor gøre, som I plejer, når I får breve om lønrefusion fra AUB. Hvis ugelønnen er lavere end satsen, skal I stadig oplyse den korrekte ugeløn på selvbetjeningen.

Eksempel på beregning for 2023

Hvis I har ansat en 2. årselev, er den normale refusionssats 3.390 kr. pr. skoleuge i 2023. Hvor meget I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvad I betaler i løn til eleven eller lærlingen.

I tabellen for 2023 kan I se, at den forhøjede lønrefusion ændrer sig efter, om I betaler eleven eller lærlingen 4.000 kr. eller 3.000 kr. i løn pr. uge.

UgelønSats lønrefusion ForhøjelseForhøjet lønrefusion
4.000 kr.3.390 kr.93,2250 kr.3.483,2250 kr.
3.000 kr.3.000 kr.82,5000 kr.3.082,5000 kr.

Hvis elevens eller lærlingens skoleophold går henover årsskiftet, vil den forhøjede lønrefusion for både 2023 og 2022 være beregnet med 2,75 procent.

Hvis AUB får nye oplysninger

Der kan løbende komme nye oplysninger fra skolerne om fx en uddannelsesaftale eller et skoleophold. Sker det, vil AUB automatisk beregne den forhøjede lønrefusion igen. Hvis oplysningerne betyder, at I skal have mere i forhøjet lønrefusion, får I det udbetalt. Er resultatet, at I skal betale penge tilbage, vil I få en opkrævning fra AUB.

Ikke alle uddannelser er omfattet

Reglerne om forhøjet lønrefusion gælder ikke for korte uddannelsesaftaler, delaftaler eller de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Hvis I fx har en elev eller lærling med en kort uddannelsesaftale, og I undervejs i en skoleperiode laver en restuddannelsesaftale med eleven eller lærlingen, får I kun forhøjet lønrefusion for den del af skoleperioden, hvor restuddannelsesaftalen gælder.

Opdateret 07.05.2024