Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Læreplads-AUB

Læreplads-AUB er en lovpligtig ordning. I er automatisk en del af Læreplads-AUB, hvis I sidste år betalte fuldt ATP-bidrag for mere end en erhvervsuddannet medarbejder.

Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen er en foreløbig beregning, som I modtager i april. Den viser, om I har ansat nok elever og lærlinge, eller om I skal ansatte nogle flere. Jo flere erhvervsuddannede medarbejdere I har, jo flere elever og lærlinge skal I have ansat. Forskudsopgørelsen ændrer sig, hvis vi får nye oplysninger om jeres erhvervsuddannede medarbejdere, elever og lærlinge. I maj næste år får I det endelige resultat i årsopgørelsen.

Læs mere

Situationer, der får betydning for elevpoint eller elevtilskud:

Årsopgørelse

Årsopgørelsen i Læreplads-AUB viser, om I sidste år har opfyldt jeres mål for elevpoint. Hvis I har det, får I et elevtilskud for hver elev eller lærling, I har ansat.

Jeres årsopgørelse kan ændre sig flere gange. Hvis Læreplads-AUB får nye oplysninger om jeres medarbejdere, elever eller lærlinge, bliver jeres resultat genberegnet, og I får en ny årsopgørelse.

Årshjul Læreplads-AUB

Genberegningen sker én gang i kvartalet forud for kvartalets opkrævning fra Samlet Betaling.  Vi genberegner sidste gang i maj tre år efter, at I har modtaget årsopgørelsen.

Nedsættelser

Læs, om I kan søge om nedsættelse af jeres bidrag til Læreplads-AUB.

Betaling

Hvis I får et elevtilskud fra Læreplads-AUB, bliver pengene fra årsopgørelsen overført til Samlet Betaling i juni.

Samlet Betaling bruger beløbet fra årsopgørelsen til at dække andre bidrag, I ellers skulle betale. Samlet Betaling beregner og opkræver bidrag til en række ordninger, herunder Læreplads-AUB.

Hvis der er penge tilovers, får I beløbet på jeres NemKonto i begyndelsen af juli.

I skal sikre, at oplysningerne er rigtige   

Vi får de fleste informationer om jeres medarbejdere fra Danmarks Statistik, erhvervsskolerne og ATP Livslang Pension. Hvis I mangler oplysninger i uddannelsesaftaler, fx oplæringsperiode, skal I kontakte den pågældende skole. Hvis jeres ATP-oplysninger er forkerte, så kan I selv rette dem i selvbetjeningen for eIndkomst.

Det er vigtigt, at jeres medarbejdere er registreret korrekt.

Følg med i selvbetjeningen

I selvbetjeningen for Læreplads-AUB skal I sikre, at jeres oplysninger er rigtige. I kan også se jeres årsopgørelser for tidligere år. 

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Hvis I er utilfredse eller vil klage

Er I ikke tilfredse med den behandling, I har fået, er I velkomne til at kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 24.05.2024