Samlet Betaling

Samlet Betaling

Information om betaling af ATP-bidrag

Der er vedtaget lovforslag om, at ATP-bidraget fremover skal opkræves af Samlet Betaling. Det betyder, at ATP-bidraget for 1. kvartal 2024 opkræves af Samlet Betaling med betalingsfrist den 1. juli 2024.

I forbindelse med ændringen bliver jeres øvrige bidrag til Samlet Betaling fremover beregnet på baggrund af jeres indberetning af ATP-bidrag i eIndkomst.

Læs mere om ændringerne

Med Samlet Betaling betaler I 9 arbejdsgiverbidrag på én gang.

Som arbejdsgivere i Danmark skal I betale faste bidrag til en række lovpligtige ordninger, som er med til at understøtte det danske arbejdsmarked og sikre bedre vilkår for jeres medarbejdere.

Bidragene opkræves af den fælles opkrævningsenhed Samlet Betaling.

Læs mere om de forskellige bidrag

Mest anvendte selvbetjening

Tilmeld til Betalingsservice

I denne selvbetjening kan du tilmelde dine opkrævninger fra Samlet Betaling til Betalingsservice.

Se opkrævninger og betalinger

I denne selvbetjening kan I se, hvad virksomheden skal betale, og hvad I tidligere har betalt til Samlet Betaling.

Genveje

Betalingsfrister

Se, hvornår bidragene til Samlet Betaling skal betales.

Betalingsfrister