Samlet Betaling

Samlet Betaling

Information om betaling af ATP-bidrag

Samlet Betaling opkræver nu også ATP-bidraget sammen med en række andre lovpligtige bidrag. I midten af juni måned modtager I den første samlede opkrævning for 1. kvartal 2024. Betalingsfristen for denne er den 1. juli 2024.

Jeres bidrag til Samlet Betaling beregnes på baggrund af jeres indberettede ATP-bidrag i eIndkomst.

Læs mere om ændringerne

Med Samlet Betaling betaler I 9 arbejdsgiverbidrag på én gang.

Som arbejdsgivere i Danmark skal I betale faste bidrag til en række lovpligtige ordninger, som er med til at understøtte det danske arbejdsmarked og sikre bedre vilkår for jeres medarbejdere. Bidragene opkræves af den fælles opkrævningsenhed Samlet Betaling.

Læs mere om de forskellige bidrag

Mest anvendte selvbetjening

Se opkrævninger og betalinger

I Samlet Betalings selvbetjening kan I se opkrævninger af jeres lovpligtige bidrag og jeres betalinger til Samlet Betaling.

Tilmeld til Betalingsservice

I denne selvbetjening kan du tilmelde dine opkrævninger fra Samlet Betaling til Betalingsservice.

Genveje

Betalingsfrister

Se, hvornår bidragene til Samlet Betaling skal betales.

Betalingsfrister