Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Tilskud til arbejdsgivere, erhvervsskoler og fagligt udvalg

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler en række tilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der betaler løn til deres elever og lærlinge under skoleophold og uddannelse. Erhvervsskoler kan også få tilskud til skoleophold samt for at oprette lærepladser i udlandet.

Mest anvendte selvbetjening

Giv oplysninger om lønrefusion og befordringstilskud​ - også for elever og lærlinge over 25 år​

I denne selvbetjening kan I give oplysninger om jeres elever og lærlinge. For elever og lærlinge over 25 år skal I godkende skoleopholdet, før I får udbetalingen første gang.

Se udbetalinger til jeres virksomhed

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver få overblik over AUB's udbetalinger til jeres virksomhed.

Se mål for elevpoint og aktuel status

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver se jeres mål for elevpoint i Læreplads-AUB, og om I står til at betale et bidrag til Læreplads-AUB eller få et elevtilskud.

Genveje

Læreplads-AUB

Alle arbejdsgivere, der har mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder ansat, er omfattet af Læreplads-AUB.

Læreplads-AUB (EUD)

Voksen- og efteruddannelse (VEU)

I kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når I sender jeres medarbejdere på voksen- og efteruddannelse.

Voksen- og efteruddannelse (VEU)