Gå direkte til indhold

Søg løntilskud fra AUB (uforskyldte EUD-elever)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver søge om løntilskud, hvis I har en elev, der har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det. Det er skolen, der afgør, om eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale.

Dette skal du bruge:
  • Medarbejdersignatur
  • CPR-nr. for eleven (hvis flere elever, så vælges én ad gangen).

Bemærk:
Du kan søge om løntilskud for hver måned, eleven er i praktik. Perioden skal være udløbet.

Du kan ikke få løntilskud for de perioder, hvor du får lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen.

Løntilskuddet udbetales kun for perioder, hvor eleven er i praktik hos dig. Du skal derfor huske at trække skoledage og sygdom fra, når du søger om udbetaling.