Søg løntilskud fra AUB (uforskyldte EUD-elever og -lærlinge)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver søge om løntilskud, hvis I hvis I ansætter en elev eller lærling, som uforskyldt har mistet sin læreplads. Det er skolen, der afgør, om eleven eller lærlingen er uforskyldt.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • CPR-nr. for eleven eller lærlingen (hvis flere elever eller lærlinge, så vælges én ad gangen).

Bemærk: I kan søge om løntilskud for hver måned, eleven eller lærlingen er i oplæring. Perioden skal være udløbet.

I kan ikke få løntilskud for de perioder, hvor I får lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen.

Løntilskuddet udbetales kun for perioder, hvor eleven eller lærlingen er i oplæring hos dig. I skal derfor huske at trække skoledage og sygdom fra, når I søger om udbetaling.