Giv oplysninger om lønrefusion og befordringstilskud​ - også for elever og lærlinge over 25 år​

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I denne selvbetjening kan I give oplysninger om jeres elever og lærlinge. For elever og lærlinge over 25 år skal I godkende skoleopholdet, før I får udbetalingen første gang.

Dette skal du bruge:

  • MitID

For hvert skoleophold skal I oplyse, hvis:

  1. Elevens eller lærlingens ugeløn er lavere end vores maksimale refusionssats.

  2. I får tilskud fra anden side – fx kommune.

  3. I udbetaler mindre i befordring, end skolen har indberettet.

  4. I ikke har ret til lønrefusion eller befordringstilskud.

Første gang jeres elev eller lærling, der er fyldt 25 år, er på skole, skal I:

  1. Indtaste elevens eller lærlingens ugeløn

  2. Besvare spørgsmål om lønforhold

  3. Bekræfte og se, om eleven eller lærlingen er godkendt som voksenelev eller -lærling.

I skal kun søge om at få godkendt jeres voksenelev eller -lærling første gang.