Samlet Betaling

Samlet Betaling

Arbejdsgiver

Samlet Betaling står for at beregne og opkræve bidrag til en række ordninger, som arbejdsgivere i Danmark skal betale til.

I modtager hvert kvartal opkrævninger fra Samlet Betaling. Opkrævninger og andre meddelelser bliver sendt til virksomheden via Digital Post på Virk.dk. Er virksomheden et udenlandsk selskab, får I opkrævningen med posten.

Bidrag og satser

Under hver ordning kan I se de aktuelle satser og læse, hvad I får ud af bidragene.

Vær dog opmærksom på, at der gælder forskellige betingelser for, om I skal betale bidrag til de enkelte ordninger.

Læs mere

Beregning

Som udgangspunkt bliver jeres bidrag til Samlet Betaling automatisk beregnet på baggrund af de ATP-bidrag, I betaler for jeres medarbejdere.

Samlet Betaling modtager hvert kvartal oplysninger om det samlede ATP-bidrag, som I har indbetalt til ATP Livslang Pension.

Det indbetalte ATP-bidrag omregnes til et antal fuldtidsbeskæftigede ved at dividere det samlede indbetalte ATP-bidrag med 891,00 kr., som svarer til et kvartalsbidrag til ATP for en fuldtidsmedarbejder.

Eksempel (kvartalsbidrag)

5.000 kr. (samlede ATP-bidrag) / 891 kr. (ATP-sats)

= 5,61 fuldtidsbeskæftigede

Beregningsperioder

Når Samlet Betaling sender en opkrævning, bliver bidraget beregnet ved at se på, hvor meget I har indbetalt i ATP-bidrag inden for følgende fire perioder:

I indbetaler til ATP Livslang Pension i periodenI modtager opkrævning fra Samlet Betaling
2. marts til 1. juniJuni
2. juni til 1. septemberSeptember
2. september til 1. decemberDecember
2. december til 1. martsMarts

Nyt i 2024

I 2024 beregnes Samlet Betaling ud fra, hvor meget I har indberettet i ATP-bidrag. Se mere i den nedenstående tabel:

I indberetter til ATP Livslang Pension forI modtager opkrævning fra Samlet Betaling med betalingsfrist
1. kvartal 20241. juli 2024
2. kvartal 20241. oktober 2024
3. kvartal 20241. januar 2025
4. kvartal 20241. april 2025

Beregning af Læreplads-AUB

Bidragene til Læreplads-AUB beregnes ikke på baggrund af ATP-bidrag. Bidragene beregnes i stedet på grundlag af virksomhedens Læreplads-AUB regnskab. Jeres Læreplads-AUB regnskab udarbejdes af AUB. (Læreplads-AUB hed tidligere Praktikplads-AUB).

Beregning af FerieKonto (administrationsbidrag)

Administrationsbidrag til FerieKonto beregnes på grundlag af indberetninger til FerieKonto. I skal betale et administrationsbidrag for hver medarbejder, beregnet med ét bidrag pr. måned i de måneder, hvor I har indberettet feriepenge for medarbejderen til FerieKonto.

Eksempel:
MånedIndberetninger
Januar5
Februar5
Marts4
Samlet Betaling opkræver i alt:14 x aktuelle bidragssats

Læs mere

Betaling

Sådan kan I betale jeres bidrag til Samlet Betaling:

Husk, at oplyse virksomhedens CVR/SE-nr. i meddelelsen til modtager. Det er ikke muligt at betale Samlet Betaling via e-fakturering, da Samlet Betaling ikke er omfattet af reglerne om e-fakturering. Bemærk, at Samlet Betaling har fået nyt kreditornummer og nyt design. Det nye kreditornummer du skal benytte, når du betaler til Samlet Betaling, er: 86244705

Læs mere

Frister for betaling

Samlet Betaling har følgende frister for betaling i 2023:

KvartalForfaldsdatoBetalingsfrist
1. kvartal1. juli14. juli
2. kvartal1. oktober14. oktober
3. kvartal1. januar20. januar
4. kvartal1. april14. april

Nyt i 2024

I 2024 er forfaldsdatoen den samme som betalingsfristen. Se mere i nedenstående tabel:

KvartalBetalingsfrist
1. kvartal 20241. juli 2024
2. kvartal 20241. oktober 2024
3. kvartal 20241. januar 2025
4. kvartal 20241. april 2025

I modtager opkrævningen i Digital Post cirka en måned før betalingsfristen.

Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, vil den sidste frist for at betale være den første efterfølgende hverdag.

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan Samlet Betaling behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte Samlet Betaling.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Samlet Betaling behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 26.02.2024