Gå direkte til indhold

Samlet Betaling

Samlet Betaling

Arbejdsgiver

Samlet Betaling står for at beregne og opkræve bidrag til en række ordninger, som arbejdsgivere i Danmark skal betale til.

I modtager hvert kvartal opkrævninger fra Samlet Betaling. Opkrævninger og andre meddelelser bliver sendt til til virksomheden via Digital Post på Virk.dk. Er virksomheden et udenlandsk selskab, får I opkrævningen med posten.

Bidrag og satser

Under hver ordning kan I se de aktuelle satser og læse, hvad I får ud af bidragene.

Vær dog opmærksom på, at der gælder forskellige betingelser for, om I skal betale bidrag til de enkelte ordninger.

Læs mere

Beregning

Som udgangspunkt bliver jeres bidrag til Samlet Betaling automatisk beregnet på baggrund af de ATP-bidrag, I betaler for jeres medarbejdere.

Samlet Betaling modtager hvert kvartal oplysninger om det samlede ATP-bidrag, som I har indbetalt til ATP Livslang Pension.

Det indbetalte ATP-bidrag omregnes til et antal fuldtidsbeskæftigede ved at dividere det samlede indbetalte bidrag med den ATP-bidragssats, der gælder for virksomheden:

Eksempel (kvartalsbidrag)

5.000 kr. (samlede ATP-bidrag) / 852 kr. (ATP-sats)

= 5,87 fuldtidsbeskæftigede

Eksempel (årsbidrag)

20.000 kr. (samlede ATP-bidrag) / 3.408 kr. (ATP-sats)

= 5,87 fuldtidsbeskæftigede

Beregningsperioder

Når Samlet Betaling sender en opkrævning, bliver bidraget beregnet ved at se på, hvor meget I har indbetalt i ATP-bidrag inden for følgende fire perioder:

I Indbetaler Til ATP Livslang Pension I Perioden
I Modtager Opkrævning Fra Samlet Betaling
2. marts til 1. juniJuni
2. juni til 1. septemberSeptember
2. september til 1. decemberDecember
2. december til 1. martsMarts

Beregning af Praktikplads-AUB

Bidragene til Praktikplads-AUB beregnes ikke på baggrund af ATP-bidrag. Bidragene beregnes i stedet på grundlag af virksomhedens Praktikplads-AUB regnskab. Jeres Praktikplads-AUB regnskab udarbejdes af AUB.

Beregning af FerieKonto (administrationsbidrag)

Administrationsbidrag til FerieKonto beregnes på grundlag af indberetninger til FerieKonto. I skal betale et administrationsbidrag for hver medarbejder, beregnet med ét bidrag pr. måned i de måneder, hvor I har indberettet feriepenge for medarbejderen til FerieKonto.

Eksempel:
Måned
Indberetninger
Januar5
Februar5
Marts4
Samlet Betaling opkræver i alt:14 x aktuelle bidragssats

Læs mere

Betaling

Sådan kan I betale bidrag til Samlet Betaling:

Det er ikke muligt at betale Samlet Betaling via e-fakturering, da Samlet Betaling ikke er omfattet af reglerne om e-fakturering

Læs mere

Frister for betaling

Samlet Betaling har følgende frister for betaling:

Kvartal
Forfaldsdato
Betalingsfrist
1. kvartal1. juli14. juli
2. kvartal1. oktober14. oktober
3. kvartal1. januar20. januar
4. kvartal1. april14. april

Du modtager opkrævningen i Digital Post cirka en måned før betalingsfristen.

Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, vil den sidste frist for at betale være den første efterfølgende hverdag.

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 16.09.2021