Feriepenge

FerieKonto og Feriepengeinfo

Som arbejdsgiver skal I indberette feriepenge for timelønnede medarbejdere og fratrådte funktionærer. Det gør I i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar at sikre, at der bliver indberettet og betalt feriedage og feriepenge. Det er som udgangspunkt FerieKonto, der udbetaler feriepengene til jeres medarbejdere, med mindre jeres virksomhed er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriebetalingen. Er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst, kan I selv udbetale feriepengene eller få en administrativ feriepengeudbetaler eller feriekasse til det.

Mest anvendte selvbetjening

Se betalinger og indberetninger til FerieKonto

Denne selvbetjening er for arbejdsgivere, der bruger FerieKonto som feriepengeudbetaler. Her kan I få en oversigt over jeres betalinger og indberetninger, se jeres saldo hos FerieKonto, betalingslinje og eventuelle rykkere.

Se anmodninger om feriepenge

Her kan I som feriepengeudbetaler se medarbejderes anmodninger om feriepenge.

Overførsel af ferie

I denne selvbetjening, kan I overføre ferie for timelønnede og nyansatte funktionærer. I kan overføre 'ferie ud over 4 uger' (tidligere 5. ferieuge) og 'ferie op til 4 uger pga. feriehindring' (barsel, sygdom el. andet).