Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Er du arbejdsgiver, selvstændig eller ansat i en a-kasse? Her kan du finde info og vej til selvbetjening i Min Barsel.

Betaler I løn til en medarbejder på barsel, kan I få refusion fra Udbetaling Danmark. Betaler I ingen løn, kan medarbejderen i stedet få barselsdagpenge – men det kræver, at du indberetter orloven. Er du selvstændig, skal du selv indberette din orlov for at få barselsdagpenge. Som ansat i en a-kasse kan du også finde info og vejledning om barselsdagpenge.

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer
Læs mere om cookies på Virk

Selvbetjening

Refusion af barselsdagpenge for arbejdsgivere

Her kan du indberette og søge om refusion for medarbejdere på barselsorlov.

Barselsdagpenge til selvstændige

Her kan du indberette orlov og søge om barselsdagpenge. Du søger samtidig automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Barselsdagpenge for a-kasser

Som a-kasse skal du oplyse, når et medlem holder barsel. Du kan enten gøre det her på Virk.dk/nemrefusion eller automatisk via a-kassens fagsystem.

Værd at vide

Værd at vide som arbejdsgiver

Når en medarbejder skal på barsel, er der en række oplysninger, du som arbejdsgiver skal huske. Der er også en række oplysninger, du kan give videre til medarbejderen, allerede inden du indberetter orloven.

Værd at vide som arbejdsgiver