Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en solidarisk finansieret ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Når en udstationeret lønmodtager mangler at få udbetalt løn af en udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, hvis betingelserne for udbetalingen er opfyldt. Den udenlandske arbejdsgiver bliver derefter registreret på en liste over udenlandske arbejdsgiver, der mangler at udbetale løn til en udstationeret lønmodtager.

Genveje

AFU-bidraget for 2024 er 0 kr. pr. år

Betaler I ATP-bidrag, skal I også betale AFU-bidrag. Bidraget opkræves via Samlet Betaling. For 2024 opkræves ikke AFU-bidrag, idet beløbet er 0 kr. Bidraget reguleres en gang om året.

Betaling af AFU-bidrag

In English

Read about The Danish Labour Market Fund for Posted Workers.

In English