ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Arbejdsgiver

Det er lovpligtigt at betale ATP-bidrag for jeres medarbejdere.

Når I indberetter og betaler ATP-bidrag, får jeres medarbejdere ret til ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension bliver automatisk udbetalt til medarbejderne ved folkepensionsalderen. 

Som arbejdsgiver skal du betale 2/3 af bidraget, og medarbejderen skal betale 1/3 af bidraget via sin løn. 

Information vedrørende ATP-bidrag bliver sendt til jeres virksomhed via Digital Post på virk.dk.

Satser for ATP-bidrag

Satserne er opdelt i forskellige bidrag alt efter medarbejderens timeantal, og hvordan medarbejderen er aflønnet:

 • månedslønnet

 • 14-dages lønnet

 • ugelønnet

 • løsarbejder.

Bemærk, at ATP-satserne er steget med virkning fra 1/1-2024. Det betyder, at A-bidraget er forhøjet med 156 kr. til 3.564 kr. pr. år for fuldtidsansatte. 

Betingelser

I skal som hovedregel betale ATP-bidrag for jeres medarbejdere, når de:

 • er lønmodtagere

 • er fyldt 16 år (der er ingen øvre aldersgrænse)

 • arbejder i DK eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet

 • arbejder mindst 9 timer om ugen

 • arbejder mindst 18 timer i en 14-dages periode

 • arbejder mindst 39 timer pr. måned.

Læs mere

Er du i tvivl om, hvilke medarbejdere du skal betale ATP-bidrag for?

Beregning

ATP-bidrag beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode.

Ved timer forstås – udover egentlige præsterede arbejdstimer – også timer, der kan sidestilles med arbejdstimer. Timer er lig med arbejdstimer, hvis I udbetaler løn eller anden betaling (fx kursustimer, afspadseringstimer, fritimer, seniorfridage eller lignende).

Timerne fordeles i forhold til lønperioder

Når timetallet for lønperioden opgøres, skal timerne medregnes i de lønperioder, hvor arbejdet er udført/kurset er afholdt osv. Det gælder også overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres (fx på grund af fratræden).

Har medarbejderen en forud fastlagt arbejdsturnus med forskellige antal arbejdstimer i de enkelte lønperioder, skal I opgøre timetallet samlet for hele turnusperioden. Derefter skal I fordele timerne ligeligt mellem de lønperioder, som indgår i turnusperioden.

Sådan beregnes

Indberetning

I skal indberette og betale det samlede ATP-bidrag for jeres medarbejdere. 1/3 af bidraget skal trækkes fra medarbejderens løn.

I kan indberette ATP-bidrag for jeres medarbejdere i eIndkomst. Kan I ikke benytte eIndkomst, kan I indberette via ATPs selvbetjening.

Opkrævninger af ATP-bidrag dannes på baggrund af jeres indberetninger.

Læs mere

Betaling

Når I har indberettet ATP-bidrag, modtager I en opkrævning via Digital Post. Opkrævningen kommer fra Samlet Betaling, der opkræver ATP-bidrag og 8 andre lovpligtige bidrag.

I skal betale det samlede ATP-bidrag for jeres medarbejdere. Det vil sige både jeres andel som arbejdsgiver og medarbejderens andel. 1/3 af bidraget skal trækkes fra medarbejderens løn.

Sådan kan I betale jeres ATP-bidrag

I skal betale jeres ATP-bidrag sammen med en række andre lovpligtige bidrag. Samlet Betaling opkræver bidragene fire gange om året. I opkrævningen kan I se, hvor meget I skal betale for hver en type af bidrag. 

ATP-bidraget kan betales på forskellige måder:

 • Via en fremsendt opkrævning i Digital Post: Som standard, får I tilsendt en samlet opkrævning i Digital Post for ATP-bidraget og de øvrige bidrag til Samlet Betaling. I kan betale opkrævningen via jeres netbank.

 • Via en automatisk betalingsserviceaftale: I kan oprette en automatisk betalingsserviceaftale (BS-aftale) for Samlet Betaling, hvor ATP-bidraget automatisk bliver betalt sammen med jeres øvrige bidrag til Samlet Betaling. Bemærk, at hvis I tidligere har haft en BS-aftale for ATP-bidraget alene, vil ATP ikke længere benytte denne aftale. Opret en BS-aftale for Samlet Betaling.

 • Via et lønservicebureau eller lønsystem: I kan betale jeres ATP-bidrag og øvrige bidrag til Samlet Betaling via et lønservicebureau eller lønsystem. Bemærk, at hvis I vælger denne løsning, vil I betale jeres ATP-bidrag separat fra de øvrige bidrag til Samlet Betaling.

 • Betaling fra udlandet: Har I en virksomhed i udlandet eller en udenlandsk bank, skal I betale jeres ATP-bidrag og øvrige bidrag til Samlet Betaling ved en international bankoverførsel. I skal bruge følgende betalingsoplysninger:

 • Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K

 • BIC/SWIFT: DABADKKK

 • IBAN: DK30 0216 4069201474

 • Husk, at oplyse virksomhedens CVR/SE-nr. i meddelelsen til modtager

ATP-bidrag kan ikke betales via e-fakturering. ATP-bidrag kan kun indbetales på en af de måder, som er nævnt i bekendtgørelse nr. 1622 af 12. december 2023 om Arbejdsmarkedets Tillægspensions fælles opkrævning af bidrag. Gå til bekendtgørelsen.

Har I indberettet ATP-bidrag, skal I betale til tiden, også selvom I ikke har modtaget en opkrævning.

Mangler I jeres opkrævning, skal I kontakte Samlet Betaling hurtigst muligt, så jeres betaling kan ske rettidigt.

Frister for indberetning og betaling

Det er vigtigt, at I overholder fristerne for indberetning og betaling af ATP-bidrag.

Nye betalingsfrister i 2024

Der er nye betalingsfrister i 2024 og frem. Da ATP-bidraget fremover bliver opkrævet af Samlet Betaling, er det betalingsfristerne for Samlet Betaling, som gælder.

I tabellen herunder kan I se fristerne for indberetning af ATP-bidrag i eIndkomst og betalingsfristerne for ATP-bidraget og de øvrige bidrag, der skal betales til Samlet Betaling. 

KvartalIndberetningBetalingsfrist
1. kvartal 202410. april 20241. juli 2024
2. kvartal 202410. juli 20241. oktober 2024
3. kvartal 202410. oktober 20241. januar 2025
4. kvartal 202410. januar 20251. april 2025

For at beløbet er betalt til tiden, skal det være trukket fra virksomhedens konto senest sidste betalingsdag. Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, så er sidste frist for at betale den første hverdag efter.

Forfaldsdato

Forfaldsdato er den dato, der bliver beregnet renter fra, hvis Samlet Betaling modtager jeres betaling senere end sidste rettidige betalingsdag.

For betalinger der vedrører 1. kvartal 2024 eller senere er forfaldsdatoen den samme som betalingsfristen.

Rykker

Betaler I ikke jeres ATP-bidrag til tiden, sender Samlet Betaling en rykker. Både opkrævning og rykker bliver sendt via Digital Post på Virk.dk.

Renter

I skal betale renter fra forfaldsdatoen, og indtil Samlet Betaling har modtaget betalingen. Samlet Betaling opkræver renter efter lov om renter ved forsinket betaling. Renten er en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct.

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Ofte stillede spørgsmål og svar

Herunder kan I se ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med den ændrede opkrævning og betaling af ATP-bidraget.

I kan også læse mere om ændringerne på siden her.

Opdateret 07.05.2024