ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Arbejdsgiver

Det er lovpligtigt at betale ATP-bidrag for jeres medarbejdere.

ATP Livslang Pension sender opkrævninger, rykkere og andre meddelelser til jeres virksomhed via Digital Post på Virk.dk.

Satser for ATP-bidrag

Satserne er opdelt i forskellige bidrag alt efter medarbejderens timeantal, og hvordan medarbejderen er aflønnet:

  • månedslønnet

  • 14-dages lønnet

  • ugelønnet

  • løsarbejder.

Betingelser

I skal som hovedregel betale ATP-bidrag for jeres medarbejdere, når de:

  • er lønmodtagere

  • er fyldt 16 år (der er ingen øvre aldersgrænse)

  • arbejder i DK eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet

  • arbejder mindst 9 timer om ugen

  • arbejder mindst 18 timer i en 14-dages periode

  • arbejder mindst 39 timer pr. måned.

Læs mere

Er du i tvivl om, hvilke medarbejdere du skal betale ATP-bidrag for?

Beregning

ATP-bidrag beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode.

Ved timer forstås – udover egentlige præsterede arbejdstimer – også timer, der kan sidestilles med arbejdstimer. Timer er lig med arbejdstimer, hvis I udbetaler løn eller anden betaling (fx kursustimer, afspadseringstimer, fritimer, seniorfridage eller lignende).

Timerne fordeles i forhold til lønperioder

Når timetallet for lønperioden opgøres, skal timerne medregnes i de lønperioder, hvor arbejdet er udført/kurset er afholdt osv. Det gælder også overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres (fx på grund af fratræden).

Har medarbejderen en forud fastlagt arbejdsturnus med forskellige antal arbejdstimer i de enkelte lønperioder, skal I opgøre timetallet samlet for hele turnusperioden. Derefter skal I fordele timerne ligeligt mellem de lønperioder, som indgår i turnusperioden.

Sådan beregnes

Indberetning

I skal indberette og betale det samlede ATP-bidrag for jeres medarbejdere. En tredjedel af bidraget skal trækkes fra medarbejderens løn.

I kan indberette ATP-bidrag for jeres medarbejdere i eIndkomst. Kan I ikke benytte eIndkomst, kan I indberette via selvbetjening.

Opkrævninger af ATP-bidrag dannes på baggrund af jeres indberetninger.

Læs mere

Betaling

Når I har indberettet ATP-bidrag, modtager I en opkrævning via Digital Post.

I skal betale det samlede ATP-bidrag for jeres medarbejdere. En tredjedel af bidraget skal trækkes fra medarbejderens løn.

Sådan kan I betale ATP-bidrag

I kan betale jeres ATP-bidrag på flere måder:

Husk, at oplyse virksomhedens CVR/SE-nr. i meddelelsen til modtager.

Det er ikke muligt at betale ATP-bidrag via e-fakturering, da ATP Livslang Pension ikke er omfattet af reglerne om e-fakturering.

Har I indberettet ATP-bidrag, skal I betale til tiden, også selvom I ikke har modtaget en opkrævning.

Mangler I jeres opkrævning, skal I kontakte ATP Livslang Pension hurtigst muligt, så jeres betaling kan ske rettidigt.

Frister for indberetning og betaling

Det er vigtigt, at I overholder fristerne for indberetning og betaling af ATP-bidrag:

KvartalIndberetningForfaldsdatoBetaling
1. kvartal10. april1. maj7. maj
2. kvartal10. juli1. august7. august
3. kvartal10. oktober1. november7. november
4. kvartal10. januar1. februar7. februar

Betalingsfrist

For at beløbet er betalt til tiden, skal det være trukket fra virksomhedens konto senest sidste betalingsdag. Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, så er sidste frist for at betale den første hverdag efter.

Forfaldsdato

Forfaldsdato er den dato, der bliver beregnet renter fra, hvis ATP Livslang Pension modtager jeres betaling senere end sidste rettidige betalingsdag.

Rykker

Betaler I ikke jeres ATP-bidrag til tiden, sender ATP Livslang Pension en rykker. Både opkrævning og rykker bliver sendt via Digital Post på Virk.dk.

Renter

Renten er 1,5 procent for hver påbegyndt måned fra forfaldsdato, og indtil ATP Livslang Pension modtager betalingen.

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 24.08.2023