Barsel.dk

Barsel.dk

Barsel.dk udbetaler refusion til private arbejdsgivere, der udbetaler løn til ansatte på barsel og kompensation til dig, der er selvstændig og selv skal på barsel.

Både refusion og kompensation kommer ud over de barselsdagpenge, du kan få fra Udbetaling Danmark. Når du søger barselsdagpenge på NemRefusion.dk, søger du automatisk også om henholdsvis refusion og kompensation.

Mest anvendte selvbetjening

Se udbetalinger fra Barsel.dk

Her kan du se en oversigt over virksomhedens udbetalinger.

Se barselssager

Her kan du se en oversigt over virksomhedens barselssager.

Refusion af barselsdagpenge for arbejdsgivere

Her kan du indberette og søge om refusion for medarbejdere på barselsorlov.

Barselsdagpenge til selvstændige

Her kan du indberette orlov og søge om barselsdagpenge. Du søger samtidig automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Genveje

Refusion

Barsel.dk er for alle arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, medmindre alle virksomhedens ansatte er dækket af en anden godkendt barselsordning.

Refusion

Betaling af bidrag

Som privat arbejdsgiver er I enten fuldt omfattet, delvist omfattet eller ikke omfattet af Barsel.dk. Bidragssatsen for Barsel.dk afhænger af, hvordan I er omfattet.

Betaling af bidrag - fuldt omfattet

Kompensation

Fra 1. januar 2021, kan du få mere udbetalt, når du skal på barsel som selvstændig. Se her, om du kan få kompensation fra Barsel.dk

Kompensation