Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandler arbejdsskadesager, udbetaler erstatning for erhvervssygdomme og opkræver AES-bidrag via Samlet Betaling.

AES indsamler og vurderer alle relevante informationer, der skal til for at behandle en arbejdsskadesag. Vi samarbejder med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger. Det gør vi for at sikre, at vi har den bedst mulige viden til at træffe en afgørelse. AES varetager desuden opgaverne om udbetaling af erstatning for erhvervssygdom og opkrævning af AES-bidrag via Samlet Betaling fra arbejdsgivere.

Udvalgte selvbetjeningsløsninger

Anmeld arbejdsulykke

Med anmelderrettighed i EASY, kan du anmelde arbejdsulykker for din virksomhed.

Anmeld en erhvervssygdom

Læger og tandlæger skal anmelde patienters erhvervssygdomme i ESS.

Se AES-satser

Her kan du se AES-satsen for hver enkelt branchekode. Du kan søge på branchekoden eller branche.

Hent og send arbejdsulykkesanmeldelser via 'EASY Se Anmeldelser'

Som forsikringsselskab kan du få et overblik over dine arbejdsulykkesanmeldelser. Du har også mulighed for at sende anmeldelserne videre til behandling hos AES.

Indberet vikarer via web til AES

Her kan du som vikarbureau indberette, hvor dine medarbejdere er sendt hen. Du skal huske at vælge den periode, du vil indberette for.

Bliv frivilligt sikret i AES

Her kan du digitalt tilmelde op til to frivilligt sikrede. Du kan være frivillig sikret som indehaver, medarbejdende ægtefælle, interessent og komplementar.

Værd at vide

AES-bidragssatser

AES bidragssatsen bliver beregnet ud fra din virksomheds branchekode. Her kan du se AES-bidragssatser for 2020 og tidligere år, samt læse mere om hvordan AES bidraget bliver beregnet.

Satser

Særligt om dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsulykke, skal du underrette AES om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97. Husk også at anmelde dødsfaldet i EASY.

Særligt om dødsfald