Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler administrerer de feriepenge, som jeres medarbejdere har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

I har som virksomhed indberettet og skal senere indbetale de feriepenge, som blev optjent i overgangsåret til den nye ferielov, til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. I modtager en årlig opkrævning for medarbejdere, der fx når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked. Det har været muligt for medarbejderne at søge om at få udbetalt feriemidlerne før tid. Dette påvirker ikke jeres indbetalinger til fonden. Det er LD Fonde, der forvalter pengene og har det overordnede ansvar for Lønmodtagernes Feriemidler.

Gå til selvbetjeningen

Se indberetninger og opkrævninger

Her kan I se en oversigt over jeres indberetninger og opkrævninger. I kan også vælge at frivilligt betale feriemidler for en eller flere medarbejdere.

Genveje

Frivillig indbetaling

I kan altid vælge at betale de feriepenge for overgangsåret, som I ikke skal betale via den årlige opkrævning.

Frivillig indbetaling