Gå direkte til indhold

Feriepengeinfo

Sådan behandler Feriepengeinfo dine personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Feriepengeinfo behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Feriepengeinfo om administration af feriepenge, behandler Feriepengeinfo oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. Feriepengeinfo behandler fx sager, der omfatter:

 • indberetning af feriepenge

 • indbetaling af feriepenge

 • udbetaling af feriepenge.

Hvis du kontakter Feriepengeinfo uden en sag

Hvis du kontakter Feriepengeinfo om administration af feriepenge uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx navn og kontaktoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler FerieKonto og Feriepengeinfo?

Feriepengeinfo kan fx behandle oplysninger om:

 • Virksomhedsidentitet og ejerforhold

 • Kontonummer

 • Registrering i eIndkomst.

Oplysningerne kan også komme fra offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Hvordan behandler Feriepengeinfo dine personoplysninger?

Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger på baggrund af Ferieloven, Bekendtgørelse om FerieKonto, Bekendtgørelse om Feriepengeinfo og persondataretlige regler. Feriepengeinfo kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data. Feriepengeinfo kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Feriepengeinfo samarbejder med. Feriepengeinfo gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, når sagen er forældet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven. Hvis du ringer til Feriepengeinfo, kan du blive spurgt, om Feriepengeinfo må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Feriepengeinfo.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at Feriepengeinfo har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som Feriepengeinfo har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

 • at Feriepengeinfo sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Feriepengeinfo træffer automatiserede afgørelser. Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Feriepengeinfo kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag fra Feriepengeinfo?

Har du spørgsmål til din sag fra Feriepengeinfo, skal du kontakte Feriepengeinfo. Kontakt Feriepengeinfo

Har du spørgsmål om dine personoplysninger? Har du spørgsmål til Feriepengeinfos behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Feriepengeinfo. Kontakt Feriepengeinfo Hvis du skriver til Feriepengeinfo, skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften. Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at Feriepengeinfo ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Feriepengeinfos behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag. Er du uenig i Feriepengeinfos håndtering af din sag, skal du kontakte Feriepengeinfo.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: Databeskyttelsesforordningen (nyt vindue)

Databeskyttelsesloven (nyt vindue)

Ferieloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ferie (nyt vindue)