Overførsel af ferie

FerieKonto

I denne selvbetjening, kan I overføre ferie for timelønnede og nyansatte funktionærer. I kan overføre 'ferie ud over 4 uger' (tidligere 5. ferieuge) og 'ferie op til 4 uger pga. feriehindring' (barsel, sygdom el. andet).

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Medarbejder CPR-nr.

  • Arbejdsgiver SE-nr. (SE-nr. hvor ferien er optjent)

  • Udbetaler SE-nr.

  • Medarbejder-nr. (Hvis det benyttes. Husk evt. foranstillede nuller)

  • Antal dage, der ønskes overført

  • En skriftlig aftale med medarbejderen, før du overfører ferie ud over 4 uger

I kan overføre ferie ud over 4 uger fra den 1. november til den 31. december.

I kan overføre ferie pga. feriehindringer fra primo januar.

Overførsel af ferie for funktionærer i fortsat ansættelse? I skal ikke bruge denne løsning til funktionærer i fortsat ansættelse. Dér aftaler I indbyrdes at overføre ferie, og I skal ikke give FerieKonto/Feriepengeinfo besked.

Max antal overførsler ad gangen I kan max overføre ferie for 30 ansættelsesforhold ad gangen.

Mangler I oplysninger? Hvis I mangler disse informationer fx om jeres medarbejders tidligere ansættelser, skal I bede jeres medarbejder give jer dem. De står på lønsedler og på borger.dk, hvor medarbejderen kan logge på selvbetjeningsløsningen ’Se og bestil feriepenge’.

Find vejledning om overførsel af ferie