Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

A-kasse

Sådan hjælper du medlemmerne, når de skal på barsel.

Se, hvordan du indberetter barselsorlov digitalt, og hvordan du kobler dig på Nemrefusions 'system-til-systemløsning'.

Indberetning

Du skal have MitID for at indberette medlemmets barselsorlov og rettighed til at bruge NemRefusion.

Som a-kasse kan I anvende system-til-systemløsningen i stedet for at indberette orloven på NemRefusion.

Hvis I ikke har brugt NemRefusion før, skal jeres lokale Virk-administrator først oprette en person som bruger af NemRefusion.

System-til-systemløsningen

For at bruge system-til-systemløsningen skal jeres løn-, HR- eller fraværssystem kobles på NemRefusion. Det er gratis at blive koblet på NemRefusion og bruge system-til-systemløsningen.

Hør virksomhedens systemleverandør, om I kan kobles på NemRefusion.

Hvis jeres systemer er koblet på NemRefusion, sender jeres systemer helt automatisk de relevante oplysninger til NemRefusion. På den måde behøver I kun at indtaste oplysningerne i jeres eget system.

Læs mere på NemRefusion.dk

Nye barselsregler fra den 2. august 2022

Forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere bliver omfattet af de nye barselsregler.

I skal fortsat indberette medlemmets fravær via NemRefusion til Udbetaling Danmark.

I kan læse om de nye barselsregler og finde mere information på www.borger.dk/barsel.

Sorgorlov

Har jeres medlem mistet sit barn inden det fyldte 18 år, har medlemmet ret til orlov med dagpenge. Det kaldes sorgorlov.

Medlemmets orlov kan tidligst starte dagen efter barnets død.

Frist for indberetning

Medlemmet skal give jer besked om sorgorloven senest 8 uger efter første fraværsdag.  

I skal indberette fraværet via NemRefusion til Udbetaling Danmark, senest 1 uge efter I har fået beskeden, hvorefter jeres medlem modtager et brev fra Udbetaling Danmark.

Når jeres medlem har fået et brev fra Udbetaling Danmark, skal medlemmet søge om dagpenge inden for 8 uger. Afbrydes orloven i mere end 1 uge, skal fraværet indberettes igen.

Lovgivning mv.

Opdateret 07.05.2024