Gå direkte til indhold

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

A-kasse

Sådan hjælper du medlemmerne, når de skal på barsel.

Se, hvordan du indberetter barselsorlov digitalt, og hvordan du kobler dig på Nemrefusions 'system-til-systemløsning'.

Indberetning

Du skal have en digital medarbejdersignatur for at indberette medlemmets barselsorlov og rettighed til at bruge NemRefusion.

Som a-kasse kan I anvende system-til-systemløsningen i stedet for at indberette orloven på NemRefusion.

Hvis I ikke har brugt NemRefusion før, skal jeres lokale Virk-administrator først oprette en person som bruger af NemRefusion.

Sådan fungerer det

Sorgorlov

Har jeres medlem mistet sit barn, har han/hun ret til orlov med dagpenge. Det kaldes sorgorlov.

Medlemmets orlov kan tidligst starte dagen efter barnets død.

Frist for indberetning

Medlemmet skal give jer besked om sorgorloven senest 8 uger efter 1. fraværsdag.  

I skal indberette fraværet i NemRefusion, senest 1 uge efter I har fået beskeden.

Når jeres medlem har fået et brev fra Udbetaling Danmark, skal han/hun søge dagpenge inden 8 uger. Afbrydes orloven i mere end 1 uge, skal fraværet indberettes igen.

Lovgivning mv.

Opdateret 04.06.2021