Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

A-kasse

Sådan hjælper du medlemmerne, når de skal på barsel.

Se, hvordan du indberetter barselsorlov digitalt, og hvordan du kobler dig på Nemrefusions 'system-til-systemløsning'.

Indberetning

Du skal have en digital medarbejdersignatur for at indberette medlemmets barselsorlov og rettighed til at bruge NemRefusion.

Som a-kasse kan I anvende system-til-systemløsningen i stedet for at indberette orloven på NemRefusion.

Hvis I ikke har brugt NemRefusion før, skal jeres lokale Virk-administrator først oprette en person som bruger af NemRefusion.

Sådan fungerer det

Nye barselsregler fra den 2. august 2022

Til sommer kommer der nye barselsregler. Det betyder, at fødes barnet den 2. august 2022 eller senere, bliver medlemmet omfattet af de nye barselsregler.

Du skal fortsat indberette medlemmets fravær i NemRefusion.

Du kan læse om de nye barselsregler og finde mere information på www.borger.dk/barsel.

Sorgorlov

Har jeres medlem mistet sit barn, har han/hun ret til orlov med dagpenge. Det kaldes sorgorlov.

Medlemmets orlov kan tidligst starte dagen efter barnets død.

Frist for indberetning

Medlemmet skal give jer besked om sorgorloven senest 8 uger efter 1. fraværsdag.  

I skal indberette fraværet i NemRefusion, senest 1 uge efter I har fået beskeden.

Når jeres medlem har fået et brev fra Udbetaling Danmark, skal han/hun søge dagpenge inden 8 uger. Afbrydes orloven i mere end 1 uge, skal fraværet indberettes igen.

Lovgivning mv.

Opdateret 23.05.2022