Refusion af barselsdagpenge for arbejdsgivere

Udbetaling Danmark

Her kan du indberette og søge om refusion for medarbejdere på barselsorlov.

Dette skal du bruge:
  • Privat NemID/MitID eller NemID medarbejdersignatur
  • Rettigheder til at anvende NemRefusion

Sådan gør du:

  1. Klik på Start
  2. Log ind med NemID/MitID
  3. Foretag din indberetning
  4. Underskriv med NemID/MitID
  5. Læs bekræftelse

Prøv en demo-løsning

Læs mere om reglerne på barselsdagpenge