Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Værd at vide som arbejdsgiver

Når en medarbejder skal på barsel, er der en række oplysninger, du som arbejdsgiver skal huske. Der er også en række oplysninger, du kan give videre til medarbejderen, allerede inden du indberetter orloven.

Vi anbefaler, at du gennemgår hele forløbet sammen med medarbejderen. På den måde er I hele tiden på forkant med ansøgning og indberetning af refusion.

Værd at vide som arbejdsgiver

Medarbejder oplyser arbejdsgiver om graviditet Hvis sygdom under graviditeten: Medarbejder oplyser arbejdsgiver om sin graviditetsbetingede sygdom. Arbejdsgiver indberetter ”sygdom under graviditet” i NemRefusion.

Arbejdsgiver og medarbejder planlægger orloven sammen. Undersøg, i hvor lang tid medarbejderen efter overenskomsten skal have løn, og i hvor lang tid medarbejderen skal have barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det aftales, om medarbejderen har planer om forlængelse af sin orlov.

Medarbejder går på barsel 4 uger før forventet fødsel Arbejdsgiver indberetter orlov i NemRefusion ”4 uger før forventet fødsel” og søger om refusion. Udbetaling fortsætter indtil lønstop eller andre ændringer indberettes.

Hvis medarbejderen har været sygemeldt indtil nu, skal der ikke indberettes igen. Refusionsudbetaling fortsætter fra første indberetning.

Far/Medmor Hvis medarbejderen er far/medmor, som går på orlov, indberetter arbejdsgiver orloven i NemRefusion.

Når arbejdsgiver har indberettet i NemRefusion, modtager medarbejderen et brev i sin digitale postkasse med besked om at tjekke arbejdsgivers oplysninger.

Lønstop og andre ændringer fx ferie under orloven i mere end 1 kalenderuge Arbejdsgiver indberetter lønstop i NemRefusion på lønstopdatoen (dog senest efter 8 uger).

Medarbejderen får samtidig besked i sin digitale postkasse om at søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark på borger.dk.

Medarbejderen oplyser til Udbetaling Danmark, hvis der er ændringer under orloven fx ferier, forlængelse af orlov, helt eller delvist genoptagelse af arbejde mv. Medarbejderen oplyser ændringerne på borger.dk/MinBarsel.

Arbejdsgiver skal i refusionsperioden indberette en ny sag, hvis medarbejderen holder ferie i mere end en hel kalenderuge.

Opdateret 07.05.2024