Vejdirektoratet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 19
 • Ansøg om tilladelse til særtransport

  Skal du gennemføre en særtransport eller ansøge på vegne af anden transportør, skal du ansøge Vejdirektoratet om tilladelse. Denne ansøgningstype kræver NemID, og kan ansøges her fra 1/10-2021.

 • Ansøgning om adgangsforhold

  Hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang, skal du forinden rette henvendelse til Vejdirektoratet. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.

 • Ansøgning om turistoplysningstavle

  Seværdigheder og attraktioner kan ansøge om at få opsat brun turistoplysningstavle ved ledige motorvejsfrakørsler, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ansøgninger behandles to gange om året i august og februar måned.

 • Generel rådighedstilladelse på statsvej

  Bruges hvis du skal udføre rutinemæssige driftsarbejder på statens vejareal, f.eks. renhold af nødspor, vedligeholdelse af belysning eller beplantning, tilsyn med vejudstyr og fejlsøgning af kabelfejl. Tilladelsen kan gælde i op til et år ad gangen.