Ansøgning om dispensation fra forbud mod kørsel på Storstrømsbroen med køretøj der har en totalvægt, der overstiger 10 tons

Vejdirektoratet

Ansøgning (fast / enkelttur) om tilladelse til at krydse Storstrømsbroen for køretøjer over 10t

Dette skal du bruge:
  • Du skal kontrollere at passage af Storstrømmen via Farøbroerne er ikke muligt, eller at passage via Farøbroerne giver en betydelig forøgelse af transportvejen.
  • Du har samlet oplysninger om køretøjet, tidrum for passagen, og konsekvensen for alternativ passage via Farøbroerne.