Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
  • Carsten Niebuhrs Gade 43 5

  • 1577 København V
  • Telefon: 72443333
  • ma-to 8.30-16, fr 8.30-15.00


Vejdirektoratet er en del af Transportministeriet. Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Gennem samarbejde med hele vejsektoren skabes det overblik og den viden, som sikrer, at hele det danske vejnet planlægges, drives, udvikles og anvendes med sigte mod en bæredygtig udvikling på vej- og transportområdet.