Ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejdirektoratet

Skal du lave et forsøg med selvkørende motorkøretøjer, kan du søge om tilladelse her

Dette skal du bruge:

  • Beskrivelse af forsøget

  • Assessorvurdering

  • Beskrivelse af organisationen bag forsøget

  • Tidsmæssig afgrænsning

  • Geografisk afgrænsning

  • Beskrivelse af involverede køretøjer

  • Plan for indsamling og håndtering af data

  • Plan for information til øvrige trafikanter