Ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejdirektoratet

Skal du lave et forsøg med selvkørende motorkøretøjer, kan du søge om tilladelse her

Dette skal du bruge:
  • Beskrivelse af forsøget
  • Assessorvurdering
  • Beskrivelse af organisationen bag forsøget
  • Tidsmæssig afgrænsning
  • Geografisk afgrænsning
  • Beskrivelse af involverede køretøjer
  • Plan for indsamling og håndtering af data
  • Plan for information til øvrige trafikanter