Ansøgning om adgangsforhold

Vejdirektoratet

Hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang, skal du forinden rette henvendelse til Vejdirektoratet. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.

Dette skal du bruge:

Hvis du har ansøgt andre myndigheder i forbindelse med samme sag, kan du vedhæfte dette materiale til ansøgningen.