Generel rådighedstilladelse på statsvej

Vejdirektoratet

Bruges hvis du skal udføre rutinemæssige driftsarbejder på statens vejareal, f.eks. renhold af nødspor, vedligeholdelse af belysning eller beplantning, tilsyn med vejudstyr og fejlsøgning af kabelfejl. Tilladelsen kan gælde i op til et år ad gangen.