Få tilladelse til at flyve med droner tæt på eller over statsvej

Vejdirektoratet

Det kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis der flyves nær eller over statsvej.

Dette skal du bruge:
  • Navn og mobilnummer på dronefører
  • Nummer eller numre på eventuelle dronebeviser/dronecertifikater
  • Billedefil med kortudsnit hvor flyveområdet er indtegnet
  • Tidspunkt for flyvning (dato og klokkeslæt for start og slut)