Ansøg om tilladelse til særtransport

Vejdirektoratet

Skal du gennemføre en særtransport eller ansøge på vegne af anden transportør, skal du ansøge Vejdirektoratet om tilladelse. Det kræver MitID at ansøge.

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger om ruten eller det udvalgte område (ved genereltilladelser)

  • Oplysninger om ansøger og transportør

  • Oplysninger om køretøjets art, vægt og dimensioner

  • Oplysninger om godsets art, vægt og dimensioner

  • Oplysninger om tidsrum for transporten

  • Relevante bilag (klassificeringsattest, blokvognsattest, survey, etc.)

If you need a permit for a Special transport or if you apply on the behalf of another transporter, you must apply for a permit at The Danish Road Directorate. The application form is found here: https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=en

Wenn Sie eine Genehmigung für einen Sondertransport benötigen oder wenn Sie einen Antrag im Namen eines anderen Transporteurs stellen wollen, müssen eine Genehmigung bei der dänischen Straßenverkehrsbehörde beantragen. Das Antragsformular finden Sie hier: https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=de