Ansøg om tilladelse til særtransport

Vejdirektoratet

Skal du gennemføre en særtransport eller ansøge på vegne af anden transportør, skal du ansøge Vejdirektoratet om tilladelse. Denne ansøgningstype kræver NemID, og kan ansøges her fra 1/10-2021.

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om ruten eller det udvalgte område (ved genereltilladelser)
  • Oplysninger om ansøger og transportør
  • Oplysninger om køretøjets art, vægt og dimensioner
  • Oplysninger om godsets art, vægt og dimensioner
  • Oplysninger om tidsrum for transporten
  • Relevante bilag (klassificeringsattest, blokvognsattest, survey, etc.)

If you need a permit for a Special transport or if you apply on the behalf of another transporter, as per October 1st 2021 you must apply for a permit at The Danish Road Directorate. The application form is found here. https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=en

When Sie müssen einen Sondertransport durchführen oder im Namen eines anderen Transporter beantragen, Gültig ab 1. Oktober 2021 sie müssen eine Genehmigung beantragen bei Die dänishe Vejdirektorat. Dieser Anwendung finden Sie hier: https://blanket.virk.dk/blanketafvikler/orbeon/fr/public_v/18_5166f06f7e51efd6a66aa3449b0f69bdce2ee7ab/new?fr-language=de