Sikkerhedsstyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Autorisation, virksomhedsansøgning om autorisation eller godkendelse

Du skal bruge denne blanket til at søge om autorisation til din el-, vvs- eller kloakvirksomhed, eller om godkendelse inden for gasområdet. For autorisation eller godkendelse på flere fagområder, skal du udfylde én blanket for hvert fagområde.

Huseftersyn, ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Du skal bruge denne blanket, når du vil søge om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig.

Huseftersyn, ændringsblanket for beskikket bygningssagkyndig

Du skal bruge denne blanket, hvis dit ansættelses- eller forsikringsforhold ændrer sig, eller hvis du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig længere

Fyrværkeri, godkendelse til opbevaring uden for detailleddet eller fremstillingssted

Du skal bruge denne blanket, når du vil søge om opbevaring af fyrværkeri uden for detailleddet, eller hvis du vil søge om godkendelse af fremstillingssted, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 62