Gå direkte til indhold

Sikkerhedsstyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Autorisation, virksomhedsansøgning om autorisation eller godkendelse

Du skal bruge denne blanket til at søge om autorisation til din el-, vvs- eller kloakvirksomhed, eller om godkendelse inden for gasområdet. For autorisation eller godkendelse på flere fagområder, skal du udfylde en blanket for hver fagområde.

Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig

Her kan du søge om at blive beskikket som bygningssagkyndig. For at blive beskikket skal du have en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Bemærk at du skal bestå kursus for at blive endelig beskikket.

Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.

Ændringsblanket - beskikket bygningssagkyndig

Hvis dit ansættelsesforhold eller forsikringsforhold ændrer sig, eller du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig, skal du bruge denne blanket. Du skal også bruge denne blanket, hvis du vil søge om endelig beskikkelse som bygningssagkyndig.

Fyrværkeri, opbevaring/salg

Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 39
  • Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig

    Her kan du søge om at blive beskikket som bygningssagkyndig. For at blive beskikket skal du have en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Bemærk at du skal bestå kursus for at blive endelig beskikket.

  • Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig

    Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.

  • Dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne

    Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.