Gå direkte til indhold

Ændringsblanket - beskikket bygningssagkyndig

Sikkerhedsstyrelsen

Hvis dit ansættelsesforhold eller forsikringsforhold ændrer sig, eller du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig, skal du bruge denne blanket. Du skal også bruge denne blanket, hvis du vil søge om endelig beskikkelse som bygningssagkyndig.

Dette skal du bruge:
  • Dit personlige NemID
  • Ved nyt ansættelsesforhold
    • CVR-nummer eller virksomhedsnavn på den nye virksomhed samt om virksomheden er momsregisteret
    • Ansvarsforsikring, oplysninger om policenummer og hvornår ansvarsforsikringen er gældende fra
    • Dokumentation for ansvarsforsikring, der viser policenummer, forsikringstype og hvem der er dækket. For eksempel forsiden af forsikringspolicen eller -oversigten