Gå direkte til indhold

Dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne

Sikkerhedsstyrelsen

Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.

Dette skal du bruge:

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. De faktiske omstændigheder

Dispensationens omfang, fx installationens eller anlæggets udførelsestidspunkt, forhold omkring fejlbeskyttelse mod indirekte berøring, anvendelse, udbredelse, antal tilslutningssteder, pladsforhold, placering i forhold til omgivelser.

  1. Begrundelsen for dispensationsansøgningen

a__. Tidsbegrænset dispensation  - Hvorfor der ønskes dispensation, og hvorledes indsatsen prioriteres med fokus på elsikkerheden samt en plan for, hvornår bestemmelsen forventes opfyldt.

b. Ikke tidsbegrænset dispensation - Hvorfor det ikke er muligt eller nødvendigt at udføre installationen i overensstemmelse med elsikkerhedsbekendtgørelserne, og hvad der er foretaget for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau.

  1. Andre relevante oplysninger

Kan være tilsynsrapporter, fotos eller tegninger, fabrikantoplysninger.