Ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne

Sikkerhedsstyrelsen

Ustabilt adresse opslag

Nogle af vores kunder oplever i øjeblikket at adresse opslaget kan fejle i blanketten. Dette skyldes en fejl ved adresseregisteret udbyderen.

De arbejder på, at få løst problemet.

Vi beklager ulejligheden.

Vh

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du skal søge om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.

Dette skal du bruge:

Hvis du ikke er ejer af installationen eller anlægget, skal du have ejerens e-mailadresse klar.

De faktiske omstændigheder:

Dispensationens omfang, fx installationens eller anlæggets udførelsestidspunkt, forhold omkring fejlbeskyttelse mod indirekte berøring, anvendelse, udbredelse, antal tilslutningssteder, pladsforhold, placering i forhold til omgivelser.

Begrundelsen for dispensationsansøgningen:

a. Tidsbegrænset dispensation - Hvorfor der ønskes dispensation, og hvorledes indsatsen prioriteres med fokus på elsikkerheden samt en plan for, hvornår bestemmelsen forventes opfyldt.

b. Ikke tidsbegrænset dispensation - Hvorfor det ikke er muligt eller nødvendigt at udføre installationen i overensstemmelse med elsikkerhedsbekendtgørelserne, og hvad der er foretaget for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Andre relevante oplysninger

Kan være tilsynsrapporter, fabrikantoplysninger, fotos eller tegninger.