Ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du skal søge om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.

Dette skal du bruge:

Hvis du ikke er ejer af installationen eller anlægget, skal du have ejerens e-mailadresse klar.

De faktiske omstændigheder:

Dispensationens omfang, fx installationens eller anlæggets udførelsestidspunkt, forhold omkring fejlbeskyttelse mod indirekte berøring, anvendelse, udbredelse, antal tilslutningssteder, pladsforhold, placering i forhold til omgivelser.

Begrundelsen for dispensationsansøgningen:

a. Tidsbegrænset dispensation - Hvorfor der ønskes dispensation, og hvorledes indsatsen prioriteres med fokus på elsikkerheden samt en plan for, hvornår bestemmelsen forventes opfyldt.

b. Ikke tidsbegrænset dispensation - Hvorfor det ikke er muligt eller nødvendigt at udføre installationen i overensstemmelse med elsikkerhedsbekendtgørelserne, og hvad der er foretaget for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Andre relevante oplysninger

Kan være tilsynsrapporter, fabrikantoplysninger, fotos eller tegninger.