Autorisation, ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde

Sikkerhedsstyrelsen

Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.

Dette skal du bruge:
  • Det er virksomhedens ejer/administrerende direktør, der skal ansøge om dispensation om kravet fra fagligt ansvarlig, og dermed være logget ind med sin medarbejdersignatur (digital signatur).
  • Hvis virksomheden har et CVR-nummer SKAL dette oplyses. Hav virksomhedens CVR-nummer klar.
  • Evt. blanket fra den tilsynsførende virksomhed