Fyrværkeri, godkendelse til opbevaring uden for detailleddet eller fremstillingssted

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du vil søge om opbevaring af fyrværkeri uden for detailleddet, eller hvis du vil søge om godkendelse af fremstillingssted, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Dette skal du bruge:

  • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)

  • Virksomhedens CVR-nummer

  • Relevante oplysninger om opbevarings/fremstillingssted (adresse, kontaktoplysninger på ansvarlig(e) etc.

Du skal vide, i hvilken kommune aktiviteten foregår rent fysisk.

Hvis der skal vedhæftes dokumentation, skal du have dette klar til at vedhæfte elektronisk.