Gå direkte til indhold

Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Sikkerhedsstyrelsen

Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.

Dette skal du bruge:
  • Dit personlige NemID
  • Oplysninger om dit nuværende ansættelsesforhold
  • Overblik over om du har udarbejdet over eller under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år
  • Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter, skal du også angive:
    • Dokumentation for dine relevante ansættelsesforhold, svarende til 5 års fuldtidserfaring efter endt byggeteknisk grunduddannelse, inden for de seneste 10 år. Dokumentationen skal gives som overblik fra ATP (lønmodtager) eller tegningsudskrift fra Virk.dk (selvstændig:
  • Hvis du har forfalden gæld til det offentlige over 100.000 kr., så skal du have dokumentation af afdragsordning eller sikkerhedsstillelse klar
  • Ansvarsforsikring, oplysninger om policenummer og hvornår ansvarsforsikringen er gældende fra
  • Dokumentation for ansvarsforsikringen, der viser policenummer, forsikringstype og hvem der er dækket. For eksempel forsiden af forsikringspolicen eller -oversigten
  • Betalingskortoplysninger, så du kan betale omkostninger på 670 kr. for behandling af din ansøgning