Gå direkte til indhold

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark
Opdateret 20.10.2020

Selvstændig

Læs, hvordan reglerne er, når du som selvstændig skal på barsel.

Når du skal søge barselsdagpenge som selvstændig, har det betydning, hvilken type virksomhed du har, og hvor meget du arbejder.

Planlæg din orlov

Selvstændig med CVR-nr.

Har din virksomhed et CVR-nr., kan du finde al relevant information på borger.dk under emnerne:

  • Søg barselsdagpenge

  • Planlæg orloven

  • Økonomi

  • Ferie

  • Sygdom

  • Forlæng eller udskyd orloven

Planlæg din orlov, og se, om du kan få barselsdagpenge:

Selvstændig på barsel

Selvstændig uden CVR-nr.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

  • Se kontaktinfo nederst på siden

Hvis du er ansat i din egen virksomhed

Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Læs mere om de regler, der gælder for dig på borger.dk:

Lønmodtagere på barsel

Indberet din orlov

Som selvstændig med CVR-nr. skal du indberette din orlov i Nemrefusion. Du søger barselsdagpenge, når du indberetter orloven.

Søg inden 8 uger

Du skal indberette og søge barselsdagpenge i NemRefusion senest 8 uger efter, at barnet er født.

Begynder din orlov efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag.

Hvad sker der, hvis jeg søger for sent?

Søger du først 8 uger efter fødslen eller starten på din orlov, får du først barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. I særlige tilfælde kan du få dispensation:

Dispensation fra ansøgningsfrist

Delvis orlov

Som selvstændig kan du holde delvis orlov, dvs. arbejde nogle timer eller dage hver uge, mens du holder orlov. Din orlov bliver opgjort som procent af din normale arbejdstid. Du kan arbejde op til 50 % om ugen og samtidig få barselsdagpenge.

På borger.dk kan du læse mere om, hvor meget du kan arbejde under din orlov, og hvordan du skal give besked om det. Læs mere under emnet Planlæg orloven:

Selvstændige på barsel

Sygdom

Bliver du syg under graviditeten, har du mulighed for at gå tidligere på orlov. Orloven kan også forlænges, hvis barnet bliver indlagt på hospitalet.

På borger.dk kan du læse mere under emnet Sygdom under graviditet og barsel:

Selvstændige på barsel

Sorgorlov

Hvis du mister dit barn under graviditeten eller kort efter fødslen, har du ret til at holde orlov. Det kaldes sorgorlov - læs mere på borger.dk:

Sorgorlov

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler dine persondata.