Barsel.dk

Barsel.dk

Selvstændig

Fra 1. januar 2021, kan du få mere udbetalt, når du skal på barsel som selvstændig. Se her, om du kan få kompensation fra Barsel.dk

Kompensation

Du kan få op til 209,16 kr. pr. time i alt.

Dit overskud har betydning for, om du kan få kompensation, og hvor meget du kan få:

 • Dit overskud skal overstige den højeste barselsdagpengesats for at få kompensation (236.600 kr. i 2023).

 • Din kompensation bliver beregnet som differencen mellem barselsdagpengesatsen og dit overskud.

Det er Udbetaling Danmark, der oplyser Barsel.dk om overskuddet fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Barselsdagpenge - Udbetaling DanmarkKompensation - Barsel.dk
Op til 122,97 kr. pr time (2023)Op til 86,19 kr. pr. time (2023)

Her kan du se, hvor meget hhv. barselsdagpenge og kompensation udgør af det samlede beløb, du kan få udbetalt under din barsel.

Eksempler på kompensation pr. uge

Dit overskud250.000 kr.300.000 kr.350.000 kr.425.000 kr.450.000 kr.
Beløb pr. uge (2023)
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark4.550 kr.4.550 kr.4.550 kr.4.550 kr.4.550 kr.
Kompensation fra Barsel.dk257 kr.1.219 kr.2.180 kr.3.189 kr.3.189 kr.

Selvom dit overskud er på mere end 402.424 kr, kan du ikke få mere i kompensation end det maksimale beløb på 3.189 kr. pr. uge (2023). Kompensation fra Barsel.dk bliver udbetalt for samme perioder som barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Se, hvornår der bliver udbetalt barselsdagpenge

Betingelser for kompensation

Du kan få kompensation, hvis du opfylder de tre betingelser:

Ved fødsel

 1. barnet er født den 1. januar 2021 eller senere

 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

 3. du har et overskud som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (236.600 kr. i 2023). 

Ved adoption

 1. barnet er adopteret den 1. januar 2021 eller senere

 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

 3. du har et overskud som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (236.600 kr. i 2023). 

Så længe kan du få kompensation

Herunder kan du se i hvilke uger af din barsel, du kan få kompensation fra Barsel.dk. Bemærk, at du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i flere uger, end du kan få kompensation fra Barsel.dk.

Ved fødsel

Til morTil far/medmorTil deling
4 uger før forventet fødsel2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger) 25 ugers fællesorlov
2 uger efter fødsel 3 uger efter fædreorloven (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Ved adoption

Begge forældreTil en af forældrene/ til deling
4 uger før modtagelse af barnet i udlandet 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene
1 uge før modtagelse af barnet i Danmark 2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 14 uger)
3 uger efter de første 2 uger (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)
25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor

Ansøgning

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med udbetalingen. Kompensationen bliver bagudbetalt en gang om måneden.

Søg barselsdagpenge

Når du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på nemrefusion.dk, søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk.

Betaling af bidrag

Finansieringen af Barsel.dk består af et fast bidrag, vi opkræver en gang om året.

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig, selvom du ikke skal på barselsorlov, og derfor ikke kan gøre brug af Barsel.dk.

Svar på spørgsmålene herunder og se, om du skal betale:

stor grafik opkrævning Barsel.dk

Du får en opkrævning en gang om året

Du får en årlig opkrævning fra Barsel.dk i din personlige, digitale postkasse senest i oktober, hvis du skal betale bidrag. Du skal derfor ikke selv gøre noget, før du får opkrævningen. Du får en opkrævning en gang om året.

Hvor meget skal du betale?

Du skal betale 1350 kr. i 2023.

Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra din årsopgørelse, om du skal betale bidrag. Det er dit resultat som selvstændig fra din årsopgørelse for seneste, afsluttede indkomstår, der danner grundlag for vurderingen. Hvis Barsel.dk vurderer, at du skal betale, får du en opkrævning senest i oktober, hvor Barsel.dk har modtaget din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Bidraget for selvstændige til Barsel.dk er det samme som arbejdsgivere betaler for deres fuldtidsansatte medarbejdere til Barsel.dk.

Tilbagebetaling

Skal du betale kompensation tilbage til Barsel.dk? Det skyldes, at Barsel.dk har genberegnet din kompensation på baggrund af nye oplysninger.

Barsel.dk udbetaler kompensation til dig på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på udbetalingstidspunktet. Det kan derfor ske, at Barsel.dk efter en udbetaling modtager nye oplysninger, om at:

 • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til din arbejdsgiver.

 • din timesats er blevet korrigeret.

 • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til den anden forælder (som selvstændig) eller dennes arbejdsgiver.

Oplysningerne kommer fra Udbetaling Danmark, som foretager beregningen af dit overskud, som er afgørende for, hvor meget du kan få i kompensation.

Årsager til, at du skal betale tilbage

Her kan du se de situationer, der kan være opstået, og som betyder, at du skal betale kompensation tilbage.

Sorgorlov

Som forælder kan du have ret til op til 26 ugers orlov med dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du mister et barn. Det kaldes sorgorlov.

Du kan derudover have ret til en udbetaling fra Barsel.dk i op til 26 uger, der kan fordeles mellem forældrene. Hvor længe du kan få en udbetaling afhænger af, hvor meget barselsorlov du eller en evt. anden forælder til barnet tidligere har afholdt. Det vil sige, at hvis I var på barsel før dødsfaldet, bliver disse uger fratrukket de samlede uger, du kan få udbetalt under sorgorloven. Du kan få en udbetaling, hvis:

 • du får dagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark

 • du mistede barnet, før barnet fyldte 32 uger

 • du eller en evt. anden forælder ikke allerede har brugt orloven.

Læs mere om, hvor længe du kan få en udbetaling

Sådan søger du

Når du søger om dagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark, søger du automatisk også om en udbetaling fra Barsel.dk. Beløbet bliver udbetalt hver måned.

Se her, hvor meget du kan få

Søg barselsdagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 01.05.2023