Barsel.dk

Barsel.dk

Selvstændig

Du har mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk, når du som selvstændig skal på barsel.

Kompensation

Du kan få op til 225,27 kr. pr. time i alt.

Dit overskud har betydning for, om du kan få kompensation, og hvor meget du kan få:

 • Dit overskud skal overstige den højeste barselsdagpengesats for at få kompensation (244.140 kr. i 2024).

 • Din kompensation bliver beregnet som differencen mellem barselsdagpengesatsen og dit overskud.

Det er Udbetaling Danmark, der oplyser Barsel.dk om overskuddet fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Barselsdagpenge - Udbetaling DanmarkKompensation - Barsel.dk
Op til 126,89 kr. pr time (2024)Op til 98,38 kr. pr. time (2024)

Her kan du se, hvor meget hhv. barselsdagpenge og kompensation udgør af det samlede beløb, du kan få udbetalt under din barsel.

Eksempler på kompensation pr. uge

Dit overskud pr. år250.000 kr.300.000 kr.350.000 kr.450.000 kr.500.000 kr.
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark pr. uge (2024)4.695 kr.4.695 kr.4.695 kr.4.695 kr.4.695 kr.
Kompensation fra Barsel.dk pr. uge (2024)113 kr.1.074 kr.2.036 kr.3.640 kr.3.640 kr.

Selvom dit overskud er på mere end 433.419 kr., kan du ikke få mere i kompensation end det maksimale beløb på 3.640 kr. pr. uge (2024). Kompensation fra Barsel.dk bliver udbetalt for samme perioder som barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Se, hvornår der bliver udbetalt barselsdagpenge

Betingelser for kompensation

Du kan få kompensation, hvis du opfylder de tre betingelser:

Ved fødsel

 1. barnet er født den 1. januar 2021 eller senere

 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

 3. du har et overskud som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (244.140 kr. i 2024). 

Ved adoption

 1. barnet er adopteret den 1. januar 2021 eller senere

 2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

 3. du har et overskud som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (244.140 kr. i 2024). 

Så længe kan du få kompensation

Herunder kan du se i hvilke uger af din barsel, du kan få kompensation fra Barsel.dk. Bemærk, at du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i flere uger, end du kan få kompensation fra Barsel.dk.

Bemærk også, at ugerne fordeler sig forskelligt afhængigt af, om barnet er født/modtaget (ved adoption) før eller efter den 01.01.2024

Ved fødsel

Ved adoption

Sådan deles de 22 uger

Hvis forældrene vil dele de 22 uger mellem sig, bliver kompensationen/refusionen fordelt mellem den selvstændige og den anden forælders arbejdsgiver uanset hvilken barselsordning, de er tilknyttet.

Kompensationen/refusionen fordeles ud fra, hvornår mor og far/medmor holder barsel. Hvis mor er selvstændig og fx holder barsel de første 11 uger, hvorefter far/medmor holder barsel i 11 uger, vil moren selv og far/medmors arbejdsgiver begge være berettigede til kompensation/refusion for 11 uger.

Andre spørgsmål

Ansøgning

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med udbetalingen. Kompensationen bliver bagudbetalt en gang om måneden.

Søg barselsdagpenge

Når du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på nemrefusion.dk, søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk.

Betaling af bidrag

Finansieringen af Barsel.dk består af et fast bidrag, vi opkræver en gang om året.

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig, selvom du ikke skal på barselsorlov, og derfor ikke kan gøre brug af Barsel.dk.

Svar på spørgsmålene herunder og se, om du skal betale:

Svar på spørgsmålene og se, om du skal betale det årlige bidrag til Barsel.dk

Du får en opkrævning en gang om året

Du får en årlig opkrævning fra Barsel.dk i din personlige, digitale postkasse senest i oktober, hvis du skal betale bidrag. Du skal derfor ikke selv gøre noget, før du får opkrævningen. Du får en opkrævning en gang om året.

Hvor meget skal du betale?

Du skal betale 1350 kr. i 2024.

Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra din årsopgørelse, om du skal betale bidrag. Det er dit resultat som selvstændig fra din årsopgørelse for seneste, afsluttede indkomstår, der danner grundlag for vurderingen. Hvis Barsel.dk vurderer, at du skal betale, får du en opkrævning senest i oktober, hvor Barsel.dk har modtaget din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Bidraget for selvstændige til Barsel.dk er det samme som arbejdsgivere betaler for deres fuldtidsansatte medarbejdere til Barsel.dk.

Tilbagebetaling

Skal du betale kompensation tilbage til Barsel.dk? Det skyldes, at Barsel.dk har genberegnet din kompensation på baggrund af nye oplysninger.

Barsel.dk udbetaler kompensation til dig på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på udbetalingstidspunktet. Det kan derfor ske, at Barsel.dk efter en udbetaling modtager nye oplysninger, om at:

 • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til din arbejdsgiver.

 • din timesats er blevet korrigeret.

 • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til den anden forælder (som selvstændig) eller dennes arbejdsgiver.

Oplysningerne kommer fra Udbetaling Danmark, som foretager beregningen af dit overskud, som er afgørende for, hvor meget du kan få i kompensation.

Årsager til, at du skal betale tilbage

Her kan du se de situationer, der kan være opstået, og som betyder, at du skal betale kompensation tilbage.

Sorgorlov

Hvis du har mistet et barn, kan du have ret til en udbetaling fra Barsel.dk. Der er tale om sorgorlov, hvis:

 • Barnet er dødsfødt.

 • Barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

 • Et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Hvor længe du kan få en udbetaling afhænger af, hvor meget barselsorlov du eller en evt. anden forælder til barnet tidligere har afholdt. Det vil sige, hvis du eller den anden forælder nåede at være på barsel, bliver disse uger fratrukket de samlede uger, du kan få udbetalt under sorgorloven. Bemærk, at ugerne fordeler sig forskelligt afhængigt af, om forældrene mistede barnet før eller efter den 1. januar 2024.

Sådan søger du

Når du søger om dagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark, søger du automatisk også om en udbetaling fra Barsel.dk. Beløbet bliver udbetalt hver måned.

Se her, hvor meget du kan få

Søg barselsdagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 07.05.2024