Gå direkte til indhold

Barsel.dk

Barsel.dk

Selvstændig

Fra 1. januar 2021, kan du få mere udbetalt, når du skal på barsel som selvstændig. Se her, om du kan få kompensation fra Barsel.dk

Opkrævning

Kompensation

Du kan få op til 204,26 kr. pr. time i alt.

Barselsdagpenge - Udbetaling Danmark
Kompensation - Barsel.dk
Op til 120,54 kr. pr time (2021)Op til 83,72 kr. pr. time (2021)

Her kan du se, hvor meget hhv. barselsdagpenge og kompensation udgør af det samlede beløb, du kan få udbetalt under din barsel.

Din årsindtægt har betydning for, hvor meget du kan få i kompensation fra Barsel.dk. Din årsindtægt skal overstige den højeste dagpengesats for at få kompensation fra Barsel.dk. (231.920 kr. i 2021). Det er din årsindtægt fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, der indgår i beregningen.

Din årsindtægt
250.000 Kr.
300.000 Kr.
350.000 Kr.
400.000 Kr.
Beløb pr. uge (2021)
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark4.460 kr.4.460 kr.4.460 kr.4.460 kr.
Kompensation fra Barsel.dk348 kr.1.309 kr.2.271 kr.3.098 kr.

Kompensation fra Barsel.dk bliver udbetalt for samme perioder som barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Se udbetalingsperioderne her

Betingelser for kompensation

Du kan få kompensation, hvis du opfylder de tre betingelser:

Ved fødsel

  1. barnet er født den 1. januar 2021 eller senere

  2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

  3. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021). 

Ved adoption

  1. barnet er adopteret den 1. januar 2021 eller senere

  2. du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark (læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark)

  3. du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021). 

Så længe kan du få kompensation

Herunder kan du se i hvilke uger af din barsel, du kan få kompensation fra Barsel.dk. Bemærk, at du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i flere uger, end du kan få kompensation fra Barsel.dk.

Ved fødsel

Til Mor
Til Far/medmor
Til Deling
4 uger før forventet fødsel2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger) 25 ugers fællesorlov
2 uger efter fødsel 3 uger efter fædreorloven (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Ved adoption

Begge Forældre
Til En Af Forældrene/ Til Deling
4 uger før modtagelse af barnet i udlandet 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene
1 uge før modtagelse af barnet i Danmark 2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 14 uger)
3 uger efter de første 2 uger (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)
25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor

Ansøgning

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med udbetalingen. Kompensationen bliver bagudbetalt en gang om måneden.

Når du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på nemrefusion.dk, søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk.

Betaling af bidrag

Finansieringen af barsel til selvstændige består af et fast bidrag, der skal betales en gang om året.

Svar på spørgsmålene og se, om du skal betale bidrag:

Her kan du svare  se, om du skal betale bidrag til Barsel.dk. Du skal betale, hvis du har et resultat som selvstændig for seneste, afsluttede indkomstår, der er højere end 231.920 kr. og hvis du ikke har et job ved siden af som lønmodtager, hvor lønindtægten overstiger dit resultat som selvstændig.

Du får en opkrævning i efteråret 2021

Du skal betale første gang i oktober 2021.

Du får en opkrævning fra Barsel.dk i din personlige, digitale postkasse i efteråret 2021, hvis du skal betale bidrag. Du skal derfor ikke selv gøre noget, før du får opkrævningen.

Derefter får du en opkrævning en gang om året.

Hvor meget skal du betale?

Bidragssatsen er 1225 kr. om året (sats 2021).

Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra din årsopgørelse, om du skal betale bidrag. Det er dit resultat som selvstændig fra din årsopgørelse for seneste, afsluttede indkomstår, der danner grundlag for vurderingen. Hvis Barsel.dk vurderer, at du skal betale, får du en opkrævning i oktober, hvor Barsel.dk har modtaget din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Skal du betale bidrag, betyder det ikke, at du er berettiget til udbetaling af kompensation fra Barsel.dk.

Se her, om du kan få kompensation Bidraget for selvstændige til Barsel.dk er det samme som arbejdsgiverne betaler for deres fuldtidsansatte medarbejdere til Barsel.dk.

Tilbagebetaling

Skal du betale kompensation tilbage til Barsel.dk? Det skyldes, at Barsel.dk har genberegnet din kompensation på baggrund af nye oplysninger.

Barsel.dk udbetaler kompensation til dig på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på udbetalingstidspunktet. Det kan derfor ske, at Barsel.dk efter en udbetaling modtager nye oplysninger, om at:

  • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til din arbejdsgiver.

  • din timesats er blevet korrigeret.

  • hele eller en del af din tidligere udbetalte kompensation skulle være udbetalt til den anden forælder (som selvstændig) eller dennes arbejdsgiver.

Oplysningerne kommer fra Udbetaling Danmark, som foretager beregningen af din årsindtægt, som er afgørende for, hvor meget du kan få i kompensation.

Årsager til, at du skal betale tilbage

Her kan du se de situationer, der kan være opstået, og som betyder, at du skal betale kompensation tilbage.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler persondata. Find lovgivning mv.

Opdateret 16.11.2021