Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

COVID-19: Hjælpeordning til pasning af børn

Den 1. marts 2022 ophæves de midlertidige regler i barselsloven om dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af COVID-19. Der kan udbetales dagpenge efter de midlertidige regler for fravær til og med den 28. februar 2022.

Er en medarbejder fraværende uden løn for at passe sit barn pga. COVID-19, skal du indberette alle hele fraværsdage i NemRefusion på virk.dk.

Opdateret 08.03.2022