Gå direkte til indhold

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Arbejdsgiver

Se, hvad du skal gøre, når en medarbejder skal på barsel.

Når en medarbejder skal på barsel – og det gælder både mor og far - skal du indberette orloven. Så kan du søge refusion for den løn, I udbetaler under orloven – og er det orlov uden løn, kan medarbejderen søge om barselsdagpenge.

Søg refusion i ny sag

Når en medarbejder skal på barsel, skal du søge om refusion for den løn, I udbetaler under orloven. Du indberetter automatisk en ny sag, når du søger refusion.

Du skal også indberette en ny sag, hvis medarbejderen ikke får løn under barselsorloven.

Orloven skal indberettes fra 4 uger før den forventede fødsel, og senest 8 uger efter lønnen er stoppet.

Når din ansøgning om refusion er godkendt, får du pengene inden for en måned.

Lønstop og andre ændringer

Det er vigtigt at give besked om ændringer i orloven, fx lønstop, ferie og sygdom.

Visse oplysninger kan du selv ændre i NemRefusion, andre må du kontakte Udbetaling Danmark for at få ændret.

Indberet selv: Lønstop

Husk at indberette, når du stopper med at udbetale løn til medarbejderen. Du kan tidligst indberette den dag, lønudbetalingen stopper.

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge om barselsdagpenge, før du har givet besked om lønstop. Medarbejderen skal søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter, at lønnen er stoppet.

Udbetaler I halv løn under orloven, skal du stoppe sagen den sidste dag, der udbetales fuld løn. Opret derefter en ny sag: Oplys ’Halv løn under orlov’ på den nye sag.

Indberet selv: Ændret dato eller anden årsag til fravær

Hvis du har indberettet en forkert fraværsårsag eller en forkert dato som første fraværsdag, er du nødt til at annullere sagen og oprette en ny.

Giv besked: Arbejdstimer, ferie, forventet fødselsdag

Hvis der er ændringer eller fejl i dine indberetning af antal arbejdstimer, ferie- eller fødselstidspunkt, kan du få det rettet ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark får automatisk lønoplysninger fra Skattestyrelsen. Udbetaling Danmark kan ikke ændre i en medarbejders lønoplysninger.

Indberet ferie

Medarbejdere har ret til at holde ferie med løn eller feriepenge under barsel, men det skal aftales med arbejdsgiveren. Du skal derefter oplyse ferien til Udbetaling Danmark via NemRefusion.

I kan ikke få refusion under ferien. Medarbejderen kan nemlig ikke få løn eller feriepenge samtidig med barselsdagpenge.

Ferie i min. 1 uge: Indberet og søg refusion igen

Efter en uges ferie bliver orloven automatisk afbrudt. Varer ferien en uge eller mere, skal du derfor:

  • indberette orloven som en ny sag

  • søge refusion igen, hvis du fortsat udbetaler løn.

NB: Ferien skal holdes som én kalenderuge (mandag-søndag) - også selvom arbejdsugen fx er tirsdag til lørdag.

Eksempel: En medarbejder holder ferie hele uge 30. Du skal indberette orlov og søge refusion på ny, når hun/han er tilbage på orlov mandag i uge 31.

Indberet og søg refusion, når ferien er slut

Du kan først indberette orloven, når medarbejderens ferie er slut. Du kan også først søge refusion dér, hvis du fortsat udbetaler løn.

Hvis medarbejderen er mor

Ferien bør i øvrigt først holdes under forældreorloven og ikke i løbet af de første 14 uger. For som mor kan man først udskyde barselsdagpengene efter de 14 ugers barselsorlov.

Sygdom

Hvis en medarbejder bliver sygemeldt med graviditetsgener, skal du søge om refusion af barselsdagpenge, ikke sygedagpenge. I kan få refusion fra første fraværsdag, når medarbejderen er syg som følge af graviditeten. Hun skal derfor melde sig syg den første fraværsdag. Du kan derefter søge om refusion hos Udbetaling Danmark.

Søg refusion

Når du søger refusion, indberetter du automatisk fraværet. Det skal ske senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

Søg refusion 1. fraværsdag

Søg refusion på 1. fraværsdag eller hurtigst muligt – det er en fordel for alle parter. Vær opmærksom på, at I

  • kan miste refusion, hvis du søger senere end 5 uger efter 1. fraværsdag

  • kun kan få refusion, hvis medarbejderen er sygemeldt mindst 4 timer pr. uge.

Læs mere om de regler, der gælder ved sygdom under graviditet

Hvis medarbejderen er sygemeldt under graviditeten

Delvist genoptaget arbejde

Det er muligt at indgå en aftale om, at medarbejderen arbejder på nedsat tid under sin orlov. Så bliver medarbejderens barselsdagpenge sat ned med de timer, hun eller han arbejder.

Samtidig forlænges orloven med det samlede antal arbejdstimer. Det kaldes delvis orlov eller delvist genoptaget arbejde.

Får du indberettet det korrekt fra start, er du med til at sikre, at I får den refusion, I skal have. Hvis medarbejderen er delvis sygemeldt, skal det også indberettes.

Sådan indberetter du delvis genoptaget arbejde

Delvis orlov eller delvist genoptaget arbejde omfatter situationer, hvor medarbejderen

  • arbejder samtidig med at holde forældreorlov eller

  • er delvist sygemeldt som følge af graviditeten.

Det kan både være enkelte timer eller enkelte dage i løbet af en uge.

Hvis medarbejderen vil forlænge sin orlov

En medarbejder kan forlænge sin forældreorlov med enten 8 eller 14 uger uden aftale med arbejdsgiveren. Senest 8 uger efter fødslen skal du have besked om, hvor lang orlov medarbejderen vil holde.

Medarbejderen kan vælge at holde den forlængede orlov uden barselsdagpenge eller få udbetalt et lavere beløb hver uge. Det sidste giver ret til barselsdagpenge under hele orloven.

Udbetaler du løn under orloven, skal du være opmærksom på, at du så vil få mindre i refusion.

På borger.dk kan du læse mere om medarbejderens ret til at forlænge orloven: • Lønmodtagere på barsel

Udskudt orlov

Udskudt orlov afholdes, efter barnet er blevet 46 uger og inden det bliver 9 år. Forældreorloven kan bl.a. udskydes, når medarbejderen er tilbage i arbejde på fuld tid.

Udskudt orlov med løn

Udbetaler I løn til medarbejderen under den udskudte forældreorlov, kan du indberette orloven fra 1. fraværsdag, men senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn.

Du skal også søge om refusion senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn. Når du søger refusion, indberetter du automatisk en ny sag.

Udskudt orlov uden løn

Du skal indberette orloven, selvom, medarbejderen ikke får løn. Du kan indberette den fra 1. fraværsdag – og meget gerne hurtigst muligt, så medarbejderen kan søge barselsdagpenge.

Dispensation for ansøgningsfrist

Det er muligt at få dispensation, hvis du har søgt for sent pga. driftsforstyrrelser hos NemRefusion. Send dokumentation for årsagen til den sene ansøgning, så bliver der set på sagen igen.

Sorgorlov

En medarbejder har ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis barnet er dødfødt eller dør, inden det er 32 uger. Det samme gælder, hvis barnet er adopteret og dør inden 32 uger efter modtagelsen. Det kaldes sorgorlov. Sorgorloven kan begynde dagen efter, at barnet er konstateret dødt. Hvornår og hvor tit du vil søge om refusion, er op til dig. Du kan søge hver måned, hvert kvartal eller efter orloven er holdt.

Sådan indberetter du sorgorlov i NemRefusion

Er det sorgorlov for en mor:

  • Klik på ’Oplysninger om fraværet’ i NemRefusion

  • Vælg ’Sygeligt forløbende graviditet’

Er det sorgorlov for en far eller medmor:

  • Klik på ’Oplysninger om fraværet’ i NemRefusion

  • Vælg ’Forældreorlov’.

Retten til sorgorlov omfatter også tilfælde, hvor barnet bortadopteres inden det er 32 uger. På borger.dk kan du læse mere om sorgorlov:

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og klagevejledning.