Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Hvad er OP-tillæg?

Når Udbetaling Danmark Barsel udbetaler refusion til dig som arbejdsgiver, bliver der også udbetalt et særligt OP-tillæg til dig.

Det særlige OP-tillæg bliver automatisk udbetalt til dig sammen med barselsrefusionen som et tillæg til den refusion, du får udbetalt. Du skal altså ikke foretage dig noget for at få udbetalt OP-tillægget.

Giv besked om ændringer hurtigst muligt

Hvis der sker ændringer i forhold til sygemeldingen, skal Udbetaling Danmark have besked hurtigst muligt. Det har betydning for den refusion, I kan få. Er en medarbejder syg i længere tid end til den dato, lægen først har oplyst, skal vi som udgangspunkt have ny lægeerklæring. Det samme gælder, hvis en medarbejder bliver sygemeldt fuld tid i stedet for at være deltidssygemeldt. Vær opmærksom på, at I kun kan få refusion, hvis medarbejderen er sygemeldt mindst 4 timer pr. uge.

Frist på 3 uger

Udbetaling Danmark skal have besked om ændringer fra dig eller den sygemeldte medarbejder, senest 3 uger efter ændringen er sket.

Medarbejderen får derefter et nyt brev i digital post med besked om, hvad hun skal gøre. Ændringen har først virkning fra den dag, vi får besked. Det er derfor vigtigt at overholde fristen.

Opdateret 06.01.2022