Barsel.dk

Barsel.dk

Fuldt omfattet

Sats for Barsel.dk

Her kan I se, hvor meget I skal betale til Barsel.dk, hvornår I skal betale og hvordan bidraget bliver beregnet.

Bidragssats til Barsel.dk

Fra 1. januar 2022 er bidragssatsen til Barsel.dk 1.350,00 kr. pr. år (337,50 kr. pr. kvartal) for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder. I skal ikke betale bidrag for elever under 25 år. I vil dog stadig kunne få refusion for dem, hvis de skal på barsel

Beregning

Bidraget bliver beregnet ud fra det ATP-bidrag, som I har betalt for jeres medarbejdere.

  • Hver gang I betaler et fuldt ATP-bidrag for et kvartal på 852,00 kr. (ATP-bidrag pr. 1/1-2016), skal virksomheden betale et kvartals bidrag til Barsel.dk på 337,50 kr.

  • Bidrag bliver beregnet pr. kvartal og tager højde for de elever under 25 år, som I ikke skal betale bidrag for.

Bemærk, at jeres elever skal være registreret hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), for at I kan være fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk. Læs om bidragsfritagelse for elever på AUB’s side

Beregningseksempel på bidrag for ét kvartal

Indbetalt ATP-bidrag: 2.556 kr. / 852 kr. = 3 fuldtidsansatte Bidraget til Barsel.dk vil så blive: 3 X 337,50 kr. = 1.012,50 kr.

Beregningsperioder

Jeres indbetalinger til ATP ligger til grund for beregningen af bidraget til Barsel.dk:

Bidrag til Barsel.dkBeregnet ud fra betalt ATP-bidrag:
1. kvartal2. marts - 1. juni
2. kvartal2. juni - 1. sep.
3. kvartal2. sep. - 1. dec.
4. kvartal2. dec. - 1. marts

Betaling

I kan betale til Barsel.dk på følgende måder:

Lav aftale med dit lønservicebureau

Hvis I bruger et lønservicebureau, skal I selv lave en aftale om, at de indbetaler til Barsel.dk.

For sen betaling

Betaler I senere end sidste betalingsdato, bliver I opkrævet renter af beløbet. Læs mere om "For sen betaling"

Opkrævning

Bidraget bliver opkrævet kvartalsvist via Samlet Betaling, der er en samlet opkrævning af en række arbejdsgiverbidrag. Læs mere om Samlet Betaling

Frister for betaling

KvartalForfaldsdatoSidste frist for betaling
1. kvartal1. juli14. juli
2. kvartal1. oktober14. oktober
3. kvartal1. januar20. januar
4. kvartal1. april14. april

Opdateret 03.01.2022