Barsel.dk

Barsel.dk

Offentlig arbejdsgiver

Hvis dine medarbejdere er dækket af en offentlig barselsordning, fritages du helt eller delvist for at betale til Barsel.dk. Medarbejderne kan enten være dækket af en kommunal barselsordning eller Den statslige Barselsfond.

Kommunal barselsordning

Når din virksomhed er dækket af en kommunal barselsordning, og alle medarbejdere er dækket der, bliver du fritaget fra Barsel.dk og skal ikke betale. Se her, hvordan det foregår:

  1. Kommunen skal sige ok

    Barsel.dk kan først afmelde din virksomhed fra ordningen, når du har sendt dokumentation for, at virksomheden er med i en kommunal barselsordning. Derfor skal kommunen, som din virksomhed ligger i, skrive under på at alle dine medarbejdere er dækket af den kommunale ordning.

  2. Du skal Sende en kopi af en mail/skærmprint af en bekræftelse fra en kommune, hvor de attesterer, at virksomheden er omfattet af kommunens/regionens barselsordning, for alle de medarbejdere. SE-nr. og dato for optagelse skal fremgå. Send digital post til Barsel.dk

  3. Barsel.dk gør Barsel.dk sender dig et brev, når vi har modtaget bekræftelsen fra dig og registreret, at din virksomhed er fritaget fra ordningen fra den oplyste dato. Samtidig annullerer Barsel.dk evt. opkrævninger, tilbagebetaler evt. bidrag til dig og tilbagesøger evt. udbetalt refusion. Din virksomhed er fritaget fra Barsel.dk, så længe alle medarbejdere i virksomheden er dækket af den kommunale barselsordning.

Den statslige Barselsfond

I Den statslige Barselsfond kan alle medarbejdere i din virksomhed være dækket eller kun nogle af dine medarbejdere. Når alle medarbejdere er dækket af Den statslige Barselsfond, er din virksomhed fritaget fra Barsel.dk og skal ikke betale. Virksomheden kan så heller ikke få refusion fra Barsel.dk.

For skoler

Alle skoler er dækket af Den statslige Barselsfond og dermed fritaget fra Barsel.dk.

For skoler med tilknyttet børnehave

Skoler med tilknyttet børnehave skal være registreret som delvist omfattet af Barsel.dk, når:

  • skolen har en børnehave tilknyttet og

  • skolen har en pædagog/pædagogmedhjælper ansat, som har flest timer i børnehaven.

Du skal selv sørge for at indberette og betale til Barsel.dk

Når din virksomhed er delvist omfattet af Barsel.dk, skal du selv beregne, indberette og betale bidrag for de medarbejdere, der ikke er med i Den statslige Barselsfond. Barsel.dk kender ikke disse medarbejdere eller deres beskæftigelsesomfang. Derfor kan vi ikke beregne bidraget, som du skal betale. Delvist omfattede virksomheder har pligt til at indberette til Barsel.dk hvert kvartal.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 07.05.2024