Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Hvis medarbejderen er sygemeldt under graviditeten

Søg refusion på første fraværsdag eller hurtigst muligt

Opdateret 13.04.2021