Udbetaling Danmark

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Refusion af barselsdagpenge for arbejdsgivere

Her kan du indberette og søge om refusion for medarbejdere på barselsorlov.

Barselsdagpenge til selvstændige

Her kan du indberette orlov og søge om barselsdagpenge. Du søger samtidig automatisk om kompensation fra Barsel.dk.

Søg om social sikring i udlandet – for virksomheder

Søg afgørelse om dansk social sikring ved arbejde i udlandet - for arbejdsgivere

Søg om social sikring i udlandet – for medarbejder

Søg afgørelse om dansk social sikring ved arbejde i udlandet - for arbejdstagere

Tilmeld eller afmeld sygedagpengeforsikring for selvstændige

Her kan du som selvstændig tilmelde eller afmelde en sygedagpengeforsikring, der giver dig sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Du er selvstændig, hvis din virksomhed er personligt ejet og drevet som enkeltmandsvirksomhed eller I/S.

Tilmeld eller afmeld sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Her kan du som privat arbejdsgiver tilmelde eller afmelde en sygedagpengeforsikring, som dækker refusion af sygedagpenge, hvis du eller dine ansatte bliver syge. Du er privat arbejdsgiver, hvis du er lønmodtager i egen virksomhed som fx ApS og A/S.

Åbn PENSAB

Her kan du som administrator af en pensionsordning logge på systemet PENSAB, der bruges til at administrere pension for tjenestemænd.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 24