Gå direkte til indhold

Praktikplads-AUB

Praktikplads-AUB

Beregning og regler

Her kan I læse om de forskellige begreber, som indgår i beregningen af Praktikplads-AUB. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for jeres årsopgørelse for 2020 og forskudsopgørelsen for 2021.

Ændrede regler fra 2021

Praktikplads-AUB forenkles fra 2021, så I får et nyt elevtilskud, hvis I opfylder jeres mål for elevpoint. I skal stadig betale et bidrag, hvis I ikke når jeres mål. I får også stadig et mål for, hvor mange elever I skal ansætte. Vi beregner jeres forskudsopgørelse for 2021 efter de nye regler. Ændringerne betyder, at nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, praktikbonus og fordelsbonus udgår. Fremover vil I heller ikke skulle bidrage til at dække et underskud i Praktikplads-AUB.

I kan fortsat søge om:

 • Nedsættelse for uddannelse af andre virksomheders elever

 • Nedsættelse for ubesat praktikplads.

Målet er fortsat flere praktikpladser

Ændringerne i Praktikplads-AUB stammer fra en ny trepartsaftale fra den 21. november 2020. Aftalen skal sikre, at flere elever får en erhvervsuddannelse, så vi i Danmark undgår mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft. Se i skemaet, hvilke tilskud og bonus der gælder hvornår:

Forskudsopgørelsen 2021
Årsopgørelsen 2020
Elevtilskud-
Nedsættelse for regioner-
Nedsættelse for ubesat praktikpladsNedsættelse for ubesat praktikplads
Nedsættelse for uddannelse af andre virksomheders eleverNedsættelse for uddannelse af andre virksomheders elever
-Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere
-Praktikbonus
-Fordelsbonus
-Underskud

Elevtilskud

Hvis I opfylder jeres mål for elevpoint, får I et elevtilskud for hver elev, I har ansat. Ansætter I færre elever end jeres mål, får I ikke noget elevtilskud. Satsen for elevtilskud afhænger af, hvor meget der bliver betalt i bidrag til Praktikplads-AUB fra de virksomheder, der ikke opfylder deres mål. Vi kan derfor ikke give jer et præcist beløb for elevtilskuddet, før I får årsopgørelsen. I forskudsopgørelsen kan I se, om I står til at få et elevtilskud eller skal betale til Praktikplads-AUB.

Mål for elevpoint

Antallet af elever, I skal ansætte, er omregnet til elevpoint. Elevpoint bliver både brugt til at vise, hvor mange elever I skal ansætte, og om I aktuelt ligger over eller under dette mål. De enkelte uddannelser vægter forskelligt. Derfor er der forskel på, hvor længe I skal have elever ansat for at opfylde jeres mål. På selvbetjeningen kan I se uddannelsesvægten for hver af jeres elever. I kan også se forslag til, hvor længe I skal have en elev fra en specifik uddannelse for at opfylde jeres mål for elevpoint.

Sådan beregner vi jeres mål for elevpoint

Jeres erhvervsuddannede medarbejdere bliver vægtet med deres specifikke uddannelsesvægt og lagt sammen til et antal vægtede erhvervsuddannede medarbejdere. Vi beregner jeres mål for elevpoint ved at gange antallet af vægtede erhvervsuddannede medarbejdere med den målratio, der gælder for jeres branche og sektor.

Læs mere

Læs om erhvervsuddannede medarbejdere

Nedsættelse for regioner

De fem danske regioner kan ifølge AUB-loven få nedsættelse af deres bidrag for et fast antal helårselever, hvis de ikke opfylder deres mål for elevpoint.

 • Region Hovedstaden (CVR: 29190623): 521 helårselever

 • Region Sjælland (CVR: 29190658): 300 helårselever

 • Region Syddanmark (CVR: 29190909): 430 helårselever

 • Region Midtjylland (CVR: 29190925): 407 helårselever

 • Region Nordjylland (CVR: 29190941): 212 helårselever

Nedsættelsen i det ekstra bidrag lægges sammen med en evt. nedsættelse for ubesat praktikplads.

Antallet af helårselever gælder pr. år og kan ændres for kommende år med en ændring af AUB-loven.

Nedsættelse for ubesat praktikplads

I kan søge om nedsættelse for ubesat praktikplads, hvis I uden held forsøger at ansætte en elev. Får I kun én ansøgning, og indgår I en uddannelsesaftale med denne elev, kan I også søge om nedsættelse. Det er et krav, at stillingsopslaget både har været synligt på Praktikpladsen.dk og samtidigt ledigt til besættelse i mindst 90 sammenhængende kalenderdage. I kan højst få nedsættelse for:

 • én helårselev pr. stillingsopslag pr. år

 • det antal elever, virksomheden er godkendt til at uddanne.

Hvis I får nedsættelse for ubesat praktikplads, vil nedsættelsen indgå i beregningen af jeres bidrag til Praktikplads-AUB. I kan højst få nedsættelse svarende til det bidrag, I skal betale til Praktikplads-AUB. Nedenfor kan I se eksempler på, hvordan I udfylder datoerne i stillingsopslag, så I kan søge om nedsættelse:

get_app Eksempler på synlig og ledig periode (PDF)

Sådan søger I

Få hjælp til, hvordan I søger om nedsættelse og svarer på spørgsmålene i ansøgningen:

get_app Guide til ansøgning om nedsættelse (PDF)

I skal bruge denne guide, hvis I har søgt en elev på en uddannelse, som er dimensioneret med praktikpladskrav:

get_app Guide med praktikpladskrav (PDF)

Læs mere

Nedsættelse for uddannelse af andre virksomheders elever

I kan søge om nedsættelse af ekstra bidrag, når I uddanner andres elever fra 1. januar 2019.

For at kunne søge om nedsættelse af ekstra bidrag er der tre krav, som skal være opfyldt:

 • Ansøger skal uddanne elever for en offentlig myndighed. 

 • Ansøger skal være en privat leverandør, som udfører opgaver efter en række bestemmelser i lov om social service i ansøgningsperioden.

 • Eleven skal være under erhvervsuddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent hos den offentlige myndighed, som ansøger har aftale med.

Læs mere

Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

I får automatisk nedsættelse for jeres erhvervsuddannede medarbejdere frem til 2020. I 2020 får I en nedsættelse på 180,70 kr. for hver fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Eksempel: Hvis I indberetter 5.112 kr. i ATP-bidrag for jeres erhvervsuddannede medarbejdere i løbet af 2020, svarer det til 1,5 erhvervsuddannet medarbejder:

5.112 kr. / 3.408 kr. (1 års ATP-bidrag) = 1,5 erhvervsuddannede medarbejdere

Jeres nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere bliver derfor 271,05 kr. (180,70 kr. x 1,5 erhvervsuddannede medarbejdere).

Praktikbonus

I kan få praktikbonus frem til 2020, hvis I opfylder to kriterier:

 • I skal have opfyldt jeres mål for elevpoint i indeværende år.

 • I skal have haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år.

En helårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale på et helt kalenderår.

Hvor meget kan I få?

I kan få 25.000 kr. pr. helårselev. Praktikbonus bliver automatisk beregnet, og I skal derfor ikke sende ekstra oplysninger eller søge om udbetaling. Den samlede praktikbonus vil stå på jeres årsopgørelse og indgår automatisk i den efterfølgende opkrævning fra Samlet Betaling.

I skal være omfattet for at kunne få praktikbonus

Se, om I er omfattet af Praktikplads-AUB

Eksempel: Sådan får byggefirmaet BYG TIL NYT praktikbonus

Byggefirmaet Byg Til Nyt har et mål for elevpoint på 5,05. Det betyder, at de skal ansætte flere elever. De ansætter derfor en snedker og en elektriker. Når de får deres årsopgørelse, står der, at de i alt har opnået 5,51 elevpoint. De har derfor opfyldt deres mål og det første kriterium for at få praktikbonus. Samtidig har Byg Til Nyt i gennemsnit haft 5,70 helårselever de seneste tre år. I indeværende år har de haft 6 helårselever, hvilket betyder, at de har flere elever end gennemsnittet de seneste tre år. Byg Til Nyt har opfyldt de to kriterier for at få praktikbonus. De får bonus for det antal helårselever, der overstiger deres gennemsnitlige antal helårselever de seneste tre år. De får derfor bonus på 7.500 kr. for 0,30 helårselev (6,00-5,70): 0,30 helårselev x 25.000 (kr. pr. helårselev) I alt 7.500 kr.

Fordelsbonus

I kan få en bonus, hvis I ansætter elever fra fordelsuddannelser frem til 2020.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor der er et stort behov for arbejdskraft. Målet med fordelsuddannelserne er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Hvor meget kan I få?

I kan få op til 5.000 kr. pr. helårselev. En helårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale, der dækker hele kalenderåret. Fordelsbonus bliver udbetalt fra en fast pulje på 20 mio. kr. hvert år. Når året er omme, bliver puljen fordelt mellem de arbejdsgivere, der har haft elever fra fordelsuddannelser. Jeres fordelsbonus vil stå på jeres årsopgørelse fra Praktikplads-AUB, og beløbet indgår automatisk i den efterfølgende opkrævning fra Samlet Betaling. Bemærk: I kan kun få fordelsbonus, hvis uddannelsesaftalen er påbegyndt den 1. januar 2017 eller senere.

Fordelsuddannelser udvælges hvert år

Arbejdsgivernes brancheorganisationer udpeger hvert år de uddannelser, der skal være fordelsuddannelser. Uddannelser, der i løbet af året ikke lever op til kravene for fordelsuddannelser, kan blive fjernet fra listen.

Det er Undervisningsministeriet, der administrerer og vedligeholder listerne over fordelsuddannelser. Via linket til Undervisningsministeriets hjemmeside kan I finde mere information om fordelsuddannelserne. Se lister over fordelsuddannelser

I kan få fordelsbonus uden at være omfattet

Selvom I ikke er omfattet af Praktikplads-AUB, kan I få fordelsbonus, hvis I har eller tager elever fra fordelsuddannelser. I selvbetjeningsløsningen kan I se, om I har elever fra en fordelsuddannelse.

Underskud

Frem til 2020 er I med til at dække et eventuelt underskud i Praktikplads-AUB. Det er I, fordi der skal være en balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB. Regnskabet bliver opgjort for hver sektor. Det betyder, at hvis der i en sektor udbetales mere i henholdsvis bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, end der indbetales i bidrag til Praktikplads-AUB, vil virksomheder i samme sektor blive opkrævet et beløb for at dække underskuddet. Modsat får I del af et overskud, hvis der i en sektor indbetales mere i bidrag til Praktikplads-AUB, end der udbetales i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 28.06.2021