Læreplads-AUB

Læreplads-AUB

Beregning og regler

Her kan I læse om de forskellige begreber, som indgår i beregningen af Læreplads-AUB.

Elevtilskud

Hvis I opfylder jeres mål for elevpoint, får I et elevtilskud for hver elev og lærling, I har ansat. Ansætter I færre elever og lærlinge end jeres mål, får I ikke noget elevtilskud. Satsen for elevtilskud afhænger af, hvor meget der bliver betalt i bidrag til Læreplads-AUB fra de virksomheder, der ikke opfylder deres mål. Vi kan derfor ikke give jer et præcist beløb for elevtilskuddet, før I får årsopgørelsen. I forskudsopgørelsen kan I se, om I står til at få et elevtilskud eller skal betale til Læreplads-AUB.

Mål for elevpoint

Antallet af elever og lærlinge, I skal ansætte, er omregnet til elevpoint. Elevpoint bliver både brugt til at vise, hvor mange elever og lærlinge I skal ansætte, og om I aktuelt ligger over eller under dette mål. De enkelte uddannelser vægter forskelligt. Derfor er der forskel på, hvor længe I skal have elever og lærlinge ansat for at opfylde jeres mål. På selvbetjeningen kan I se uddannelsesvægten for hver af jeres elever og lærlinge. I kan også se forslag til, hvor længe I skal have en elev eller lærling fra en specifik uddannelse for at opfylde jeres mål for elevpoint.

Sådan beregner vi jeres mål for elevpoint

Jeres erhvervsuddannede medarbejdere bliver vægtet med deres specifikke uddannelsesvægt og lagt sammen til et antal vægtede erhvervsuddannede medarbejdere. Vi beregner jeres mål for elevpoint ved at gange antallet af vægtede erhvervsuddannede medarbejdere med den målratio, der gælder for jeres branche og sektor.

Læs mere

Læs om erhvervsuddannede medarbejdere

Nedsættelse for regioner

De fem danske regioner kan ifølge AUB-loven få nedsættelse af deres bidrag for et fast antal helårselever, hvis de ikke opfylder deres mål for elevpoint.

 • Region Hovedstaden (CVR: 29190623): 521 helårselever

 • Region Sjælland (CVR: 29190658): 300 helårselever

 • Region Syddanmark (CVR: 29190909): 430 helårselever

 • Region Midtjylland (CVR: 29190925): 407 helårselever

 • Region Nordjylland (CVR: 29190941): 212 helårselever

Nedsættelsen i det ekstra bidrag lægges sammen med en eventuel nedsættelse for ubesat læreplads.

Antallet af helårselever gælder pr. år og kan ændres for kommende år med en ændring af AUB-loven.

Nedsættelse for ubesat læreplads

I kan søge om nedsættelse for ubesat læreplads, hvis I uden held forsøger at ansætte en elev eller lærling. Får I kun én ansøgning, og indgår I en uddannelsesaftale med denne elev eller lærling, kan I også søge om nedsættelse. Det er et krav, at stillingsopslaget både har været synligt på Lærepladsen.dk og samtidigt ledigt til besættelse i mindst 90 sammenhængende kalenderdage. I kan højst få nedsættelse for:

 • én helårselev pr. stillingsopslag pr. år

 • det antal elever og lærlinge, virksomheden er godkendt til at uddanne.

Hvis I får nedsættelse for ubesat læreplads, vil nedsættelsen indgå i beregningen af jeres bidrag til Læreplads-AUB. I kan højst få nedsættelse svarende til det bidrag, I skal betale til Læreplads-AUB. Nedenfor kan I se eksempler på, hvordan I udfylder datoerne i stillingsopslag, så I kan søge om nedsættelse:

Eksempler på synlig og ledig periode (PDF)

Ubesat stilling for mere end tre år siden?

Havde I for mere end tre år siden en ledig stilling, skal I søge om nedsættelse senest i april i år. Fristen er tre år efter, at I modtog årsopgørelsesbrevet for året, hvor I havde den ubesatte stilling.

Eksempel på stilling, der kunne søges inden for samme år: I slog en stilling op med tidligste ansættelsesdato og ansøgningsfrist i 2018, men den blev ikke besat. For at få nedsættelse for stillingens ledige periode, skal I senest søge i april 2022. Det skal I, fordi det er tre år efter 2019, hvor I modtog årsopgørelsesbrevet for 2018.

Sådan søger I

Få hjælp til, hvordan I søger om nedsættelse og svarer på spørgsmålene i ansøgningen:

Guide til ansøgning om nedsættelse (PDF)

I skal bruge denne guide, hvis I har søgt en elev eller lærling på en uddannelse, som er dimensioneret med lærepladskrav:

Guide med lærepladskrav (PDF)

Læs mere

Nedsættelse for uddannelse af andre virksomheders elever

I kan søge om nedsættelse af jeres bidrag til Læreplads-AUB, når I uddanner andres elever fra 1. januar 2019.

For at kunne søge om nedsættelse er der tre krav, som skal være opfyldt:

 • Ansøger skal uddanne elever for en offentlig myndighed. 

 • Ansøger skal være en privat leverandør, som udfører opgaver efter en række bestemmelser i lov om social service i ansøgningsperioden.

 • Eleven skal være under erhvervsuddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent hos den offentlige myndighed, som ansøger har aftale med.

Læs mere

Tidligere regler

En række bonus og tilskud fra 2018-2020 er udgået.

Det gælder:

 • Praktikbonus

 • Fordelsbonus

 • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

 • Underskud i sektoren

Hvis I vil vide mere om jeres årsopgørelser for 2018 til og med 2020, kan I kontakte AUB.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis I er utilfredse eller vil klage

Er I ikke tilfredse med den behandling, I har fået, er I velkomne til at kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 11.05.2022