Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

AES-bidrag

AES-bidrag bliver automatisk opkrævet når du betaler ATP-bidrag for dine ansatte. Bidraget bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Hvad er AES-bidrag

Som arbejdsgiver er du forpligtiget til at betale bidrag til AES. Bidraget til AES består af et AES-bidrag og en arbejdsskadeafgift. Bidraget sørger for at dine medarbejdere er dækket og kan få erstatning, hvis de får anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade.

Bidraget opkræves når du betaler ATP-bidrag for dine ansatte og bestemmes ud fra virksomhedens branchekode.

Du bliver automatisk tilmeldt

AES får automatisk oplysninger fra ATP om dine indbetalinger, og derfor bliver virksomheder også automatisk tilmeldt. Du skal derfor ikke gøre noget for at blive tilmeldt.

Hvem er dækket

AES-bidraget dækker dine medarbejdere i sager om erhvervssygdomme. En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Læs mere om erhvervssygdomme på aes.dk

Som udgangspunkt er alle medarbejdere dækket af AES, der er dog undtagelser for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som kræver særlig forsikring.

Oversigt over hvem der er dækket af AES-bidrag
Dækket af AESIkke dækket af AES
Alle medarbejdere, som du betaler ATP-bidrag forSelvstændige erhvervsdrivende
Medarbejdere, som du ikke betaler ATP-bidrag for, dvs. frivillige og ulønnede medhjælpere samt ansatte på under 9 timer om ugenMedarbejdende ægtefæller
Direktøren i et A/S, ApS eller IVS

Er du selvstændig erhvervsdrivende, bør du sikre dig selv og en eventuel medarbejdende ægtefælle i AES' frivillige sikring.

Læs mere om AES frivillig sikring

Satser

AES skal ikke give overskud. Satserne bliver beregnet, så de dækker AES' udgifter til skader og administration.

Bidraget bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Se AES' bidragssatser for 2024:

AES bidragssatser 2024 (PDF)

Beregning af AES satsen

AES tager udgangspunkt i 16 brachegrupper når vi beregner de årlige satser. De årlige satser fastlægges ud fra:

  • Beskæftigelsestal fra de seneste 5 år

  • Skadeudgifter fra de seneste 5 år

  • Overslag for udgifter for det kommende år

AES-satser fra tidligere år

AES bidragssatser 2023 (PDF) AES bidragssatser 2022 (PDF) AES Bidragssatser 2021 (PDF) AES Bidragssatser 2020 (PDF)

Betaling

AES-bidrag bliver betalt hvert kvartal via en opkrævning fra Samlet Betaling.

AES-bidraget bliver opkrævet sammen med bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Barsel.dk, Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) og Lønmodtagernes Feriemidler - administrationsbidrag.

Betalingsfrist for AES-Bidrag

AES-bidrag og de øvrige arbejdsgiverbidrag, der opkræves via samlet betaling, skal betales samlet én gang i kvartalet. Betalingsfristerne er d. 20. januar, d. 14. april, d. 14. juli og d. 14. oktober.

Hvert kvartal modtager du en samlet opkrævning for de ordninger, du er omfattet af.

Vikarbureau

Det er dine kunder, der skal betale AES-bidrag for vikarerne. Derfor skal du som vikarbureau indberette, hvor mange timer vikarerne har arbejdet hos dine kunder.

Vikarbureauet skal indberette følgende oplysninger:
Om vikarbureauet
  • SE-nr.

  • År og kvartal

Om kunderne
  • Kundens SE-nr

  • Kundens firmanavn

  • Antal vikartimer i alt pr. kunde pr. kvartal

Tidsfrister for indberetning af vikartimer

Kvartal Indberetnings- periode Sidst frist for indberetning
Januar kvartal01.01 - 31.0322. maj
April kvartal01.04 - 30.0622. august
Juli kvartal01.07 - 30.0922. november
Oktober kvartal01.10 - 31.1222. februar

Selvstændig

Selvstændige kan også blive sikret i AES. På den måde er du sikret, hvis du bliver syg og får tilkendt erstatning for en anerkendt erhvervssygdom. Alle, der arbejder, kan risikere at få en erhvervssygdom.

Hvis du er selvstændig er det frivilligt, om du vil betale til AES. AES giver dig mulighed for at få erstatning, hvis du får en erhvervssygdom.

Tilmeld dig den frivillige ordning her

Medarbejdende ægtefælle

Som medarbejdende ægtefælle er du ikke automatisk sikret mod erhvervssygdomme.

Er du lønnet medarbejdende ægtefælle eller medarbejdende ægtefælle uden lønaftale, skal du tilmelde dig AES frivillig sikring for selvstændige, for at være sikret i tilfælde af, at du får anerkendt en erhvervssygdom.

Tilmeld dig frivillig sikring

Tilmeld dig i god tid

Tidspunktet for hvornår du har tilmeldt dig AES har betydning for erstatningens størrelse. Har du været tilmeldt hele perioden, hvor den skadelige påvirkning har fundet sted, får du fuld erstatning. Tilmelder du dig først efter den skadelige påvirkning har fundet sted, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Da der kan gå flere år, fra du har arbejdet under skadelige forhold, indtil du mærker eventuelle følger, er det vigtigt, at du sikrer dig mod erhvervssygdomme i god tid, inden du får brug for det.

Opkrævning én gang om året

Den første indbetaling dækker resten af året. Herefter sender vi en opkrævning én gang om året i december måned med betalingsfrist i januar. Du kan tilmelde opkrævningen til Betalingsservice. 

Hvis du ikke betaler, er du ikke dækket. Ønsker du at opsige din sikring, kan du gøre det ved udgangen af det år, som du har betalt for.

Hvad koster AES

Bidraget til AES bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode. Der gælder samme priser for selvstændige som øvrige virksomheder.

Læs mere om AES satser Du kan se din branchekode på dit registreringsbevis eller søge i CVR her på Virk.dk. Hvis din branchekode er forkert skal du sørge for at rette den.

Halv pris - fuld erstatning

Hvis du arbejder på halv tid eller mindre i din selvstændige virksomhed, skal du kun betale halv sats. Men en eventuel erstatning vil altid blive beregnet på baggrund af den fulde sats.

Grønland

Alle arbejdsgivere i Grønland både private og offentlige skal betale bidrag til AES. Bidrag til AES bliver opkrævet bagud og skal betales årligt den 1. april.

AES indhenter oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst fra Skattestyrelsen i Grønland. Arbejdsgivere skal derfor ikke længere selv indsende oplysninger til AES.

Arbejdsgivere inden for fiskeri, fangst, jagt og lignende, eller fåreavl skal ikke betale til AES.

Grønlandske AES-satser fra tidligere år

AES bidragssatser 22 Grønland (PDF) aes bidragssatser 21 grønland (PDF) aes bidragssatser 20 grønland (PDF)

Særligt om eksterne konsulenter og freelancere

Hvis en virksomhed har indeholdt A-skat for eksterne konsulenter eller Freelancere, kan de på grund af den nye beregningsmetode være en del af regningen for AES-bidraget. Er det tilfældet, kan man få det rettet ved at kontakte Center for Arbejdsskader og fremlægge dokumentation for den eksterne arbejdskraft.

Den nye procedure for opkrævning af AES-bidrag sker på baggrund af en ny bekendtgørelse:

Bekendtgørelse Grønland (PDF)

Kontakt AES Grønland

Alle spørgsmål om AES-bidrag kan stilles til Center for Arbejdsskader:

Telefon: 34 20 90

Telefonerne har åbent alle hverdage mellem kl. 10-12.

 E-mail: aesbidrag@atp.dk

kalaallit nunaanni sulisitsisut tamarmik namminersortuugunik pisortaqarfiugunilluunniit aes (PDF)

Opdateret 07.05.2024