Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Privat erstatningssag

Som part i en privat erstatningssag kan du anmode om en vejledende udtalelse fra AES i sagen.

Vejledende udtalelse

Alle parter i en privat erstatningssag kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om at komme med en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en skade.

En udtalelse kan fx bruges, hvis et forsikringsselskab har svært ved at vurdere de helbredsmæssige følger i en kompliceret sag, eller som vejledning, hvis den tilskadekomne og forsikringsselskabet er uenige om følgerne af en skade.

Hvad indeholder en udtalelse

En vejledende udtalelse fra AES kan indeholde vurdering af tre ting:

  • Méngrad: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden.

  • Erhvervsevnetab: det varige indtægtstab som følge af skaden

  • Stationærtidspunkt: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener

AES foretager en objektiv vurdering af hver enkelt sag. Vores vurdering af méngraden kan derfor differentiere sig fra forsikringsselskabets vurdering.

Udtalelsen er vejledende

I private erstatningssager er AES' udtalelser vejledende. Hvis parterne ikke er enige i en udtalelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Nogle forsikringsselskaber bruger vores udtalelse som voldgift i deres sager. Hvis dette er tilfældet fremgår det af forsikringsbetingelserne.

Læs mere om private erstatningssager

Hvem kan anmode om en udtalelse

Alle har mulighed for at bede AES om en udtalelse.

Oftest er det forsikringsselskaber eller advokater, som beder AES om at komme med en udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en personskade. Anmodning kan sendes via selvbetjeningsløsningen EPS.

Hvis du er privatperson og ønsker en vejledende udtalelse i din egen private erstatningssag, skal du sende din sag til AES som sikker e-mail eller som brev.

Hvad koster en udtalelse

Prisen for en udtalelse fra AES er fastsat i arbejdsskadesikringsloven.

Opdateret 07.05.2024