Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsulykke

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde, hvis en af dine medarbejdere kommer ud for en ulykke i forbindelse med deres arbejde.

Hvad er en arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Det kan også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage. Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, hvis din medarbejder ikke har kunnet arbejde i mindst én dag ud over den dag medarbejderen kom til skade.

Du kan læse mere om arbejdsulykker på aes.dk 

Hvis en medarbejder er blevet syg i forbindelse med arbejdet, fordi de har været udsat for en påvirkning i mere end fem dage, er det en erhvervssygdom. Dette skal anmeldes af en læge.

Du kan læse mere om erhvervssygdomme her

Særligt om dødsfald

Hvis en af dine medarbejdere dør på arbejdspladsen, eller på grund af en arbejdsulykke, skal du underrette AES om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer: 20 42 63 97.

Du har også pligt til at underrette det forsikringsselskab, du har tegnet arbejdsskadeforsikring hos.

Selvom du har underrettet AES og dit forsikringsselskab, skal dødsfaldet også anmeldes som en arbejdsulykke i EASY.

Anmeldesystemet EASY

EASY er AES' og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker til myndighederne og arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

EASY videresender automatisk anmeldelsen til de rette modtagere på baggrund af de indtastede oplysninger og sender en kvittering til den tilskadekomne.

Muligheder i EASY

Hvis du har en medarbejdersignatur og anmelderettighed til EASY, kan du gemme kladder og arbejde videre med dem i 9 døgn, inden de slettes. Som borger og tredjepart har du derimod kun mulighed for at gemme og rette i en anmeldelse samme dag, som den er oprettet.

Som arbejdsgiver kan du se virksomhedens anmeldelser i EASY i ét år fra anmeldedatoen. Du kan også hente data i anonymiseret form for de seneste 5 år fra EASY og at.dk.

Hvem kan anmelde i EASY?

I EASY kan du anmelde en arbejdsulykke, hvis du er:

  • Arbejdsgiver

  • Tredjepart (fx læge, fagforening, advokat)

  • Tilskadekommen

  • Udenlandsk arbejdsgiver

EASY for virksomheder

Når en medarbejder kommer til skade i forbindelse med arbejdet, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken efter arbejdsskadeloven.

Anmeld en arbejdsulykke her

Tilføj forsikringspolice før du anmelder

Før I som virksomhed kan anmelde en arbejdsulykke i EASY, skal I indtaste virksomhedens forsikringspolice i systemet.

Tilføj forsikringspolice i EASY

Ændringer i tidligere anmeldelser

Du kan ændre i en allerede afsluttet anmeldelse i op til 1 år efter anmeldedatoen. Det kan fx være ændring af, om anmeldelsen skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven (forsikringserstatning) eller ændring i antallet af fraværsdage som følge af ulykken.

Vær opmærksom på, at:

  • Kladder kun gemmes i op til 9 døgn, hvorefter de slettes

  • Den ændrede anmeldelse vil blive sendt til de relevante modtagere - fx tilskadekomne, forsikringsselskab og/eller Arbejdstilsynet

Den åbne løsning i EASY

Via den åbne løsning kan alle medarbejdere i virksomheden starte registreringen af en arbejdsulykke. Anmeldelsen skal dog stadig godkendes af en anmelder med NemID medarbejdersignatur.

EASY-administratoren kan sende et link ud til den åbne løsning til de relevante medarbejdere. Herefter kan de udvalgte medarbejdere udfylde anmeldelser, uden at skulle bruge brugernavn eller kodeord. Når en anmeldelse er oprettet, skal den sendes videre til godkendelse.

Læs, hvordan du bruger den åbne løsning (PDF)

EASY for forsikringsselskaber

Som forsikringsselskab har du mulighed for at se og hente arbejdsulykkesanmeldelser fra de virksomheder, der har eller har haft policer tegnet hos jer. Du har også mulighed for at sende arbejdsulykkesanmeldelser videre til AES.

Opdateret 04.11.2021