Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Som tilskadekommen kan du anmelde en arbejdsulykke eller en ulykke, du har været ude for i forbindelse med en ”håndsrækning”, redning af menneskeliv eller ulykke med et teknisk hjælpemiddel.

Dette skal du bruge:
 1. Dit NemID/MitID
 2. Har du ikke et CPR-nummer, skal du indtaste dit fulde navn, adresse, køn, fødselsår og statsborgerskab.
 3. Oplysninger om ansættelsesforhold og ansættelsessted, herunder ansættelsesdato, årlig indtægt, fraværsdage, stillingsbetegnelse og erhvervsmæssig status.
 4. Oplysninger om ulykken, herunder beskrivelse af hændelsen, hvad der gik galt, hvordan ulykken skete samt skadens omfang

Trin for trin

 1. Klik på [Start]
 2. Log ind med dit NemID/MitID
 3. Vælg anmeldetype
 4. Angiv evt. supplerende oplysninger om dig selv
 5. Angiv oplysninger om dit ansættelsesforhold
 6. Angiv oplysninger om ulykken og ulykkesstedet
 7. Klik på ”Anmeld”

Læs om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring