Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Som tilskadekommen kan du anmelde en arbejdsulykke eller en ulykke, du har været ude for i forbindelse med en ”håndsrækning”, redning af menneskeliv eller ulykke med et teknisk hjælpemiddel.

Dette skal du bruge:

  • Dit MitID

  • Har du ikke et CPR-nummer, skal du indtaste dit fulde navn, adresse, køn, fødselsår og statsborgerskab.

  • Oplysninger om ansættelsesforhold og ansættelsessted, herunder ansættelsesdato, årlig indtægt, stillingsbetegnelse og erhvervsmæssig status.

  • Oplysninger om ulykken, herunder beskrivelse af hændelsen, hvad der gik galt, samt hvordan og hvor ulykken skete.

  • Oplysninger om din uarbejdsdygtighed som følge af ulykken.

Læs om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring